Giới thiệu cuốn sách: Sức sống “Những việc cần làm ngay”
24/02/2017 - 00:00
TĐKT – Chiều 24/2, tại Hà Nội, Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách: Sức sống “Những việc cần làm ngay”. Cuốn sách do Báo Nhân Dân nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản tháng 1/2017 nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thiết thực hưởng ứng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Active Image

Trang bìa của cuốn sách

Cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất gồm 31 bài báo với đầu đề “Những việc cần làm ngay” do cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trực tiếp viết và gửi đăng trên Báo Nhân Dân. Nội dung các bài báo nhấn mạnh: trên tinh thần lấy dân làm gốc, lời nói đi đôi với việc làm, các cấp, các ngành cần thực hiện tính công khai, tôn trọng những vấn đề, hiện tượng báo chí nêu, quần chúng kêu ca, oán trách lâu ngày, mà lãnh đạo vẫn giữ thái độ “im lặng đáng sợ”. Yêu cầu các cấp, các ngành nhìn thẳng vào sự thật, thực hiện công khai, dân chủ, tập trung giải quyết những vấn đề do công luận lên tiếng một cách nhanh chóng, chính xác, triệt để.

Phần thứ hai “Hưởng ứng những việc cần làm ngay” đã trở thành chương trình hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; thực hiện “Những việc cần làm ngay” với phong cách mới, giải quyết những vấn đề đặt ra một cách dứt điểm theo tinh thần nói thắng, nói thật, lời nói đi đôi với việc làm, mở rộng tính công khai, dân chủ.

Phần ba “Sức sống “Những việc cần làm ngay” trong giai đoạn hiện nay” đã tập hợp nhiều bài viết của các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và một số phóng viên Báo Nhân Dân.

Đây là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong 30 năm qua về công tác xây dựng Đảng cho các tổ chức Đảng, các cán bộ, Đảng viên khi triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong những dòng “Thay lời tựa” cho cuốn sách, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Mong đồng chí, đồng bào cả nước đón đọc và hưởng ứng mạnh mẽ “Những việc cần làm ngay” trong xây dựng Đảng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”.

Minh Phương