Đà Nẵng khen thưởng các tác giả có tác phẩm đạt các giải thưởng văn học - nghệ thuật cấp quốc gia
28/04/2017 - 00:00

TĐKT - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định thưởng cho 20 tác giả và 4 nhóm tác giả thuộc thành phố có tác phẩm đạt các giải thưởng văn học - nghệ thuật cấp quốc gia năm 2015 và 2016, với tổng số tiền thưởng là 92,8 triệu đồng. Các tác phẩm được giải thưởng thuộc các lĩnh vực: nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, múa, sân khấu và điện ảnh.

Theo Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND TP Đà Nẵng về chế độ khen thưởng đối với tác giả thuộc thành phố đạt giải thưởng văn học - nghệ thuật cấp quốc gia, UBND thành phố thống nhất thưởng thêm bằng 50% tiền thưởng cấp quốc gia cho các tác giả thuộc thành phố có tác phẩm đạt giải thưởng văn học - nghệ thuật tại các giải thưởng, hội thi, liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp cấp quốc gia.

Trần Danh Nam