75 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam
25/12/2020 - 15:27

TĐKT - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (3/1/1946 – 3/1/2021). 

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho biết, trong nhiều năm qua, ngành Lưu trữ Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Ngành đã chủ động triển khai thực hiện Luật Lưu trữ, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác lưu trữ thống nhất, đồng thời tăng cường các giải pháp để bảo vệ an toàn và phát huy có hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia, đặc biệt là trong việc đấu tranh khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Những nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức ngành Lưu trữ đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh xây Chính phủ điện tử hiện nay. Năm 2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những đóng góp của Cục.

Không dừng lại ở việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; hay đưa nhiều tài liệu có giá trị phục vụ các nhu cầu của xã hội và góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, ngành Lưu trữ Việt Nam đã từng bước vươn mình, hội nhập với thế giới. Hiện nay, Lưu trữ Việt Nam là một trong 160 thành viên loại A trên tổng số 1.693 thành viên của ICA.

Về hợp tác song phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác và ký kết các Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác với các cơ quan lưu trữ của 10 nước trong khu vực và trên thế giới.

Cách mạng công nghiệp 4.0 với đặc trưng phát triển dựa trên nền tảng internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Bối cảnh đó đòi hỏi sự thay đổi phương thức, cách thức lãnh đạo của bộ máy chính quyền, dẫn đến sự hình thành và phát triển chính phủ điện tử, nhằm thích ứng với yêu cầu quản lý trong hiện tại và tương lai.

Có thể nói, sứ mệnh của ngành Lưu trữ không chỉ đang gìn giữ những tài liệu, tư liệu lịch sử quốc gia mà còn có giá trị cho toàn nhân loại và đấy cũng là sứ mệnh chung của ngành Lưu trữ trên thế giới. Sứ mệnh của các lưu trữ Việt Nam là gìn giữ cho thế hệ tương lai những thông tin, tài liệu số đang ghi lại lịch sử thời kỳ hiện tại. Nói cách khác, xây dựng lưu trữ số chính là sứ mệnh của ngành Lưu trữ trong bối cảnh Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Ngày 21/12/2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện Luật Lưu trữ, với sự tham gia của 250 đại biểu đến từ các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, những nội dung còn hạn chế, chưa khả thi trong Luật Lưu trữ, để từ đó làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về Lưu trữ, đặc biệt là việc xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi.

Hồng Thiết