Tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015 – 2020)
23/06/2020 - 19:55

TĐKT - Sáng 23/6, tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về Đại hội thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2015 - 2020) với chủ đề “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo” nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Họp báo tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VII

Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra 2 ngày 25 và 26/6, tại Trung tâm Hội nghị Pavillon Tân Sơn Nhất, số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Đến dự có hơn 1.200 đại biểu, khách mời trung ương, các địa phương và thành phố. Đây là dịp để nhìn lại 5 năm qua với những phong trào thi đua yêu nước rất cụ thể, sinh động và thực chất của các tầng lớp nhân dân. Cũng trong đợt này, có 85 tập thể và 102 cá nhân là điển hình tiên tiến TP giai đoạn 2015 - 2020 sẽ được tuyên dương.

Theo ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Phó trưởng Tiểu ban thường trực, cho biết nét mới của phong trào thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần này là mang tính đổi mới, sáng tạo từ trong khẩu hiệu, hành động. Từ đó, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh.

Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, Đại hội hướng đến việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, mang màu sắc đổi mới, sáng tạo trong phong trào thi đua, hướng đến sự phát triển của thành phố.

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng thành phố thông tin với các cơ quan báo chí về Đại hội

Cũng theo ông Huỳnh, các phong trào thi đua được lan tỏa ra cả nước. Chẳng hạn như xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chỉ thị 19 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” đã có nhiều lan tỏa. Đây đều là những phong trào có sức lan tỏa mạnh của toàn dân, của toàn hệ thống chính trị, đạt được hiệu quả cao. Hàng năm, Trung ương đánh giá TP Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước.

Trong công tác khen thưởng, ông Huỳnh khẳng định thành phố luôn quan tâm khen thưởng cho đội ngũ người lao động, công nhân, nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh, học tập. Năm nay, thành phố có đến 40% số người được khen thưởng là lao động, công nhân, nông dân.

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần này nhằm tổng kết đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau Đại hội yêu nước thành phố lần thứ VI đến nay. Đại hội cũng là dịp biểu dương, khen thường kết quả phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn thành phố.

Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đặc biệt, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở từng ngành, lĩnh vực theo tinh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 – CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”.

                                                                              Xuân Phúc