Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc
12/10/2020 - 13:52

TĐKT - Sáng 11/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tới dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt, có 25 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương qua các thời kỳ; Trưởng Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trưởng Ban Dân vận các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội; 203 điển hình toàn quốc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trình bày diễn văn ôn lại 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, từ thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất hiện hàng vạn mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân.

Thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường, sẽ tác động đến quá trình phát triển đất nước và cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị: Tiếp tục đổi mới công tác dân vận sao cho động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, chung lòng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu - nghèo, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong cuộc sống, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên.

Mọi hoạt động của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Đảng ta đã xác định, công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Công tác dân vận được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên; được tiến hành thường xuyên trong mọi hoàn cảnh, địa bàn, lĩnh vực, hướng đến mọi giai tầng xã hội, gắn với tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.


 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi gặp mặt

Thực tiễn cách mạng nước ta 90 năm qua đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, triệu người như một, hiên ngang bước vào cuộc trường chinh vô cùng khó khăn, đầy gian khổ, hy sinh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những thành tựu to lớn, quan trọng của 35 năm đổi mới tiếp tục khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Đảng đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước được chú trọng đẩy mạnh, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tập trung xử lý, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, thực chất hơn, bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đội ngũ cán bộ dân vận được kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực công tác...

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Trương Thị Mai, Bí thư Tủng ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục khẳng định, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực chất là tôn trọng con người, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác dân vận.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục phấn đấu, giành được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho 72 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; trao tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Ngày 10/10, các điển hình toàn quốc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 đã được đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp, được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và tặng Bằng khen.

Hưng Vũ