Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam biểu dương 131 tập thể, cá nhân tiểu biểu
04/12/2019 - 15:19

TĐKT - Sau hai ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 đã chính thức bế mạc vào sáng 4/12, tại Hà Nội. Tại phiên bế mạc, 63 tập thể và 68 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc đã được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 và công tác khen thưởng 5 năm 2014 - 2019, phương hương, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024.  Những phóng sự, báo cáo tham luận giao lưu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến tại Đại hội đã minh họa cho những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hội.

Đại hội thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và cán bộ, hội viên cựu chiến binh Việt Nam.

Các tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

5 năm qua, toàn Hội có 153 nghìn hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; 67 nghìn hội viên tham gia đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp. Trong hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, Hội cựu chiến binh các cấp đã sử dụng hiệu quả 13 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi, giải quyết việc làm cho 650 nghìn hội viên, xoá được 29.500 nhà tạm.

 Cùng với đó, cựu chiến binh cả nước đã xây dựng 8000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 1300 hợp tác xã, 2600 tổ hợp tác, 157 nghìn trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ, tạo công ăn việc làm cho 800 nghìn việc làm cho cựu chiến binh và con cháu cựu chiến binh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước.

Hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh trong cả nước đã hiến gần 8 triệu m² đất để xây dựng nông thôn mới, đóng góp 1.300 tỷ đồng, 2,5 triệu ngày công, tham gia nâng cấp, sửa chữa 22 nghìn km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 2.100 cây cầu các loại…

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý  nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", giai đoạn 2019 - 2024

Tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", giai đoạn 2019 - 2024. Trong đó, tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BCH Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đổi mới, nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác của các cấp Hội, nhất là ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo tập trung vào hai khâu đột phá “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”…

Hội Cựu chiến binh Việt Nam phấn đấu hàng năm có hơn 90% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, hơn 95% “Hội viên gương mẫu” và hơn 95% gia đình cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa”.  Mỗi năm giảm từ 1,0 - 1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo; phấn đấu xóa 70% nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình hội viên và cựu chiến binh; xóa 100% nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên cựu chiến binh là người có công…

Mai Thảo