Tổng cục Khí tượng Thủy văn biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
28/05/2020 - 12:58

TĐKT - Sáng 28/5, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025, bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 9 điểm cầu các đài KTTV khu vực. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã được kiện toàn về tổ chức bộ máy, từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

5 năm qua, phong trào thi đua của Tổng cục đã được các đơn vị triển khai phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động theo các mục tiêu trọng tâm: Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về KTTV nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực KTTV; cảnh báo, dự báo sát, kịp thời mọi diễn biến các hiện tượng thời tiết, thủy văn, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm như bão, ấp thấp nhiệt đới, lũ, nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; chủ động xây dựng các phương pháp dự báo, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ dự báo, tiến bộ kỹ thuật vào khai thác số liệu điều tra cơ bản và nâng cao chất lượng dự báo KTTV; xây dựng các phương án tổ chức quan trắc đo đạc và thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thu thập đầy đủ, chính xác, điện báo kịp thời số liệu KTTV và môi trường trong mọi tình huống; thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, viên chức và người lao động.

Các chỉ tiêu thi đua đều được các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa bằng các thang điểm cho từng hạng mục công việc, ngoài điểm chuẩn còn quy định điểm thưởng và điểm trừ cho phần chất lượng chuyên môn.

Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy và phát huy ý thức quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, năm 2018 cùng với sự chủ động phòng, chống của các cấp chính quyền, nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành KTTV đã góp phần làm giảm được khoảng 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra so với năm 2017. Năm 2019, thiệt hại do thiên tai gây ra đã được giảm thiểu tối đa, đặc biệt là về người; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, ghi nhận tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Trong 5 năm qua, các trạm KTTV trên toàn mạng lưới luôn đảm bảo quan trắc liên tục, đúng quy trình, quy định, đo được các đặc trưng bão, lũ..., điện báo kịp thời về Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, không để mất số liệu, phục vụ tốt công tác dự báo. Mạng lưới trạm trong những năm qua được duy trì ổn định và phát triển.

Chất lượng các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn ngày một nâng cao, nhiều tiến bộ khoa học, trang thiết bị, công nghệ mới đã được triển khai ứng dụng có hiệu quả vào công tác dự báo, cảnh báo KTTV. Hệ thống thông tin KTTV, từ hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành; hệ thống kênh thông tin quốc tế; hệ thống mạng riêng ảo luôn đảm bảo sự hoạt động ổn định, thông suốt trong mọi tình huống, nhất là khi có tình hình thời tiết nguy hiểm, phục vụ tốt yêu cầu của công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ cũng như truyền tin kịp thời tới các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Cùng với đó, các phong trào thi đua về công tác tham mưu, tổng hợp trong Tổng cục cũng đạt được nhiều thành tích quan trọng. Phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Tổng cục ngày càng phát triển và nâng cao, nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn được các cấp đánh giá cao. Trong giai đoạn 2015 - 2019, toàn Tổng cục có 471 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, trong đó, có 448 sáng kiến cấp cơ sở, 21 sáng kiến cấp Bộ và 2 sáng kiến cấp Nhà nước.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng.

Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, trong giai đoạn 5 năm tới, các phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục KTTV sẽ tập trung thực hiện mục tiêu: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực dự báo cực ngắn, nhằm nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ một cách tích cực hơn các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và ứng phó với biến đổi khí hậu, đưa ngành KTTV nhanh chóng tiệm cận với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành biểu dương, chúc mừng 176 đại biểu đại diện cho gần 3000 công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục KTTV đang làm việc trên mọi miền Tổ quốc, là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Thứ trưởng ghi nhận, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, công tác thi đua, khen thưởng ở Tổng cục KTTV vẫn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng hưởng ứng, quan tâm, qua đó trở thành động lực thúc đẩy để Tổng cục hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Tổng cục KTTV phải xây dựng chương trình thi đua thật thực chất, có các chỉ tiêu, kế hoạch triển khai thực hiện thật cụ thể, gắn với công tác chuyên môn, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, trước mắt là thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2020 - 2025 của ngành, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ; Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Đài KTTV Nam Bộ; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Tấn Hương, nguyên Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ.

Phương Thanh