Thi đua xây dựng TKV phát triển bền vững, là một trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
11/11/2020 - 15:50

TĐKT - Ngày 11/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự  và chỉ đạo Đại hội.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ công nhân, cán bộ Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn khắc ghi, tích cực thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phát động và tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước của TKV đã huy động được sức mạnh đoàn kết của toàn thể cán bộ, công nhân, nhằm vào một mục tiêu chung: Xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững, là một trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Để đạt được những kết quả nêu trên, công tác thi đua, khen thưởng đóng vai trò hết sức quan trọng. Thi đua, khen thưởng thực sự là một công cụ quản lý, là biện pháp điều hành hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) cũng như các mặt hoạt động khác trong Tập đoàn phát triển. Công tác tổ chức các phong trào thi đua của TKV thường xuyên được đổi mới, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động SXKD của Tập đoàn, cũng như đời sống của thợ mỏ.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020)… Đảng ủy, Hội đồng thành viên (HĐTV), lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã trực tiếp lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng từ Tập đoàn đến các đơn vị. Nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên, đảm bảo 3 toàn: “Toàn bộ” từ trên xuống dưới, từ cán bộ đến công nhân. “Toàn diện” trên tất cả các lĩnh vực, các khối SXKD của Tập đoàn. “Toàn thể” thống nhất trong hệ thống chính trị, không trùng lặp.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn phát biểu tại Đại hội

Để thực hiện phong trào thi đua thực hiện đề án tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn, TKV đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức, hợp nhất - sáp nhập doanh nghiệp, tinh giản tối đa các khâu trung gian, thực hiện xã hội hóa các khâu phục vụ trong doanh nghiệp. Do đó, trong 5 năm qua, lực lượng lao động của TKV đã tinh giản trên 25 nghìn người, tương ứng giảm 20% so với tổng số lao động trước khi thực hiện đề án tái cơ cấu.

Trong công tác kỹ thuật công nghệ, TKV chỉ đạo thực hiện thành công đề án trình tự khai thác hợp lý 3 mỏ Cao Sơn - Cọc Sáu - Đèo Nai mang lại hiệu quả kinh tế, làm lợi trên 300 tỷ đồng. Đặc biệt, TKV đã phát động thi đua thực hiện “3 hóa” là cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất.

Đây là những điểm sáng mới, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mà Tập đoàn đang chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giảm nguy cơ tai nạn và sự cố trong sản xuất.

Phong trào thi đua đã mang đến chuyển biến tích cực về tư duy đầu tư, đổi mới công nghệ, tự động hóa trong các lĩnh vực sản xuất của Tập đoàn, từ các mỏ than, mỏ khoáng sản cho đến các nhà máy cơ khí, điện, alumina, hóa chất, xi măng... Riêng với công nghệ chống lò bằng kỹ thuật neo, năm 2019 thực hiện đạt 30.432 m, tăng 27% so với năm 2018, giảm được chi phí đào lò và cải thiện điều kiện mang vác cho công nhân từ 1,2 tấn xuống còn 0,25 tấn vật liệu/m lò.

Trong phong trào chuyên đề về thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất kỷ lục, năng suất dẫn đầu Tập đoàn, từ một phong trào thi đua trong lĩnh vực khai thác than đã từng bước lan tỏa, phát triển sang các lĩnh vực khác như khoáng sản - luyện kim; khoan thăm dò địa chất, được người lao động tự giác và tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm 2016 - 2020 đã có 21.303 sáng kiến được công nhận, có 19.313 sáng kiến được đưa vào áp dụng hiệu quả mang lại giá trị làm lợi cho TKV trên 2.500 tỷ đồng.

Phong trào thi đua đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình các dự án đầu tư, các công trình quan trọng cũng đã được đẩy mạnh trong toàn Tập đoàn và diễn ra liên tục nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất. Tập đoàn đã lựa chọn, giao mục tiêu thi đua và đã tổng kết, khen thưởng đối với 254 hạng mục công trình hoàn thành vượt tiến độ.

Nhiều công trình đã được các cấp ghi nhận, quyết định gắn biển chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của ngành và của các địa phương, như công trình “Nhà chờ xe ca công nhân và xưởng sản xuất sản phẩm gia công đúc sẵn phục vụ chống lò - Than Nam Mẫu”; công trình “Đầu tư đổi mới công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại lò chợ I-11-5 khu vực Khe Chàm của Công ty Than Hạ Long”; công trình “Cụm hệ thống các công trình môi trường của Công ty Kho vận Đá Bạc”; đặc biệt là công trình “Nhà máy sàng - tuyển than Khe Chàm” để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đăng Thị Ngọc Thịnh cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của TKV diễn ra vào dịp có nghĩa đặc biệt. Cách đây tròn 84 năm, cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ bắt đầu từ đêm 12/11/1936, với khẩu hiệu hành động “Kỷ luật và Đồng tâm - Chúng ta nhất định thắng”, đã đánh dấu bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của công nhân mỏ giành thắng lợi. Từ đây ngày 12/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than đầy tự hào.

Kế thừa và phát huy truyền thống ngành Than, trong 26 năm kể từ khi thành lập (1994), nhất là trong 5 năm gần đây, TKV đã đạt được những kết quả, thành tích toàn diện, giữ vững vai trò then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; nộp ngân sách, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo việc làm, thu nhập cho gần 10 vạn công nhân thợ mỏ và người lao động.

Ngành Than đã vận dụng sáng tạo phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" bằng các phong trào thi đua cụ thể theo các chuyên đề như: Đổi mới quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động; lao động giỏi, thu nhập cao; đảm bảo an toàn lao động... Trong 5 năm qua, TKV và các đơn vị trực thuộc đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Để đạt được những kết quả trên, có đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đặc biệt, trong nhiều năm nay, TKV đã luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng và lan tỏa hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” trong toàn ngành và có danh hiệu vinh dự riêng như: "Huy hiệu thợ mỏ vẻ vang" kết hợp với khen thưởng bằng vật chất như: Tiền thưởng, được thăm quan trong và ngoài nước, nâng lương trước hạn...

Từ đó, động viên được tinh thần thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm (2016 - 2020), đã có hơn 19.000 sáng kiến được đưa vào áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, mang lại giá trị, làm lợi cho TKV trên 2.500 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong thời gian tới, TKV sẽ chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, có nhiều cơ hội để đổi mới quản trị theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, điều kiện khai thác mỏ sẽ ngày càng khó khăn, yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng cao và đặc thù công việc của thợ mỏ dưới hầm sâu, trên khai trường, trong nhà máy cũng vất vả, nhọc nhằn.

Trong bối cảnh đó, ngành Than cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", "Càng thi đua, càng mau thắng lợi"; phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đề ra, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Cùng đó, ra sức thi đua phấn đấu xây dựng TKV phát triển bền vững và "trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác" như Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, công nhân ngành Than cách đây tròn 52 năm.

Với những nỗ lực không ngừng, trong 5 năm từ 2016 - 2020, toàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành trao tặng 29 Cờ thi đua của Chính phủ, 146 Cờ thi đua của các bộ, ngành; công nhận 32.488 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 6.666 Chiến sĩ thi đua cấp TKV; 1.648 Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành. Về khen thưởng, đã có 2.240 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ; 233 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 32 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 4 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng. Tập đoàn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2018 và Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019.

Ngoài các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo định kỳ, TKV luôn quan tâm khen thưởng các thành tích xuất sắc đột xuất. Trong 5 năm qua đã có: 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được tặng Huân chương Dũng cảm; 2 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trên 100 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ và tương đương vì đã có thành tích đặc biệt và hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả trong trận mưa lụt lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2015.

Hồng Thiết