Ngành tài nguyên và môi trường tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước
05/03/2020 - 16:26

TĐKT - Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường (TNMT) lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2020. Đại hội là một trong những sự kiện quan trọng của ngành trong năm 2020, được lồng ghép với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ TNMT lần thứ IV nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành, đồng thời tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và xã hội.

Họp Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của ngành được tổ chức định kỳ 5 năm/lần. Đại hội nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của ngành đối với việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quản lý nhà nước về TNMT; tổng kết, đánh giá kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đại hội cũng sẽ đề cử các điển hình tiên tiến của ngành để dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Để triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của ngành, Bộ đã có Kế hoạch số 12/KH-BTNMT hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện; Kế hoạch số 01/KH-BTNMT về tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường; chuẩn bị kịch bản chi tiết; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ 2020-2025; xây dựng Kỷ yếu Đại hội, phim giới thiệu các điển hình tiên tiến; các công tác lễ tân, khánh tiết…

Hiện nay, Bộ đang đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Các đơn vị được chọn tổ chức Hội nghị điểm là Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam (dự kiến tổ chức trước ngày 10/4/2020).

Phương Thanh