Khai mạc Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X
22/06/2020 - 15:04

TĐKT - Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Khai mạc Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X. Tới dự, có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm

Triển lãm có chủ đề “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống quân đội anh hùng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X và Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020, những thành tựu xây dựng quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các mặt hoạt động: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, tham gia lao động sản xuất, công tác đối ngoại quốc phòng. Giới thiệu một số sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thành tựu trong phong trào TĐQT. Cùng với đó, triển lãm trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ có quy mô lớn, trình độ khoa học và công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; sản phẩm từ các dự án cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị của các đơn vị. Qua đó, khẳng định sức mạnh của quân đội, tiềm lực khoa học và công nghệ quân sự, năng lực công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm là hoạt động thiết thực góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nguyệt Hà