Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
12/10/2020 - 11:46

TĐKT - Sáng 11/10, Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025 và Tuyên dương Chi hội trưởng xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng nước ta.

Là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã vận động, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân cả nước cùng đoàn kết, thống nhất, tạo nên lực lượng quần chúng hùng hậu, đồng minh chắc chắn của giai cấp công nhân. Hội Nông dân Việt Nam hiện có tổng số gần 10,2 triệu hội viên.

Trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, với giai cấp nông dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Hội đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác hội, phong trào nông dân nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Cụ thể, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã tạo động lực mạnh mẽ đối với hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đặc biệt, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và liên tục gia tăng xuất khẩu gạo từ 1,4 triệu tấn năm 1989 lên 6,37 triệu tấn gạo năm 2019, chiếm vị trí số 1 trên thế giới về lượng và giá trị ở mức ở mức giao dịch từ 493 đến 497 USD/tấn; xuất khẩu gần 20 triệu m3 gỗ rừng trồng; xuất khẩu hạt tiêu đứng đầu thế giới, cà phê đứng thứ hai thế giới, cao su đứng thứ 6; xuất khẩu 5,8 triệu tấn thịt các loại, 8 triệu tấn thủy sản cả khai thác tự nhiên và nuôi trồng đạt trên 40 tỷ USD đến 186 thị trường trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU... Tạo mối quan hệ ngoại giao nông sản, gắn bó giữa nước ta với các nước. Nâng cao dần mức sống của người nông dân từ 10 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên 40 triệu đồng năm 2019 và tỷ lệ hộ nghèo còn có 4,7%.

Thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đến ngày 30/5/2020 cả nước có 5.177 xã, chiếm 58,2% tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong lao động xã hội giảm còn 38,1% năm 2018 và thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019. Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân góp công, góp sức và tri thức, thay đổi tư duy và đồng thuận thực hiện ngày càng có kết quả cao trong phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào nông dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và phòng, chống dịch luôn được duy trì với những kết quả toàn diện. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường…

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hăng hái thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Giữ vững, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. 90 Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc cùng với tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc tôn vinh các Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sinh động việc thực hiện tốt Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, góp phần thiết thực thúc đẩy các hoạt động, phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam. 90 Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc cùng với tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng thực sự là những bông hoa đẹp, tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam.

"Việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh là minh chứng cho đóng góp nổi bật của Trung ương Hội, nhất là vai trò Chi hội nông dân cơ sở trong thúc đẩy liên kết 6 nhà góp phần nâng cao đời sống của bà con nông dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam" – Thủ tướng Chính phủ chỉ ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các cấp Hội Nông dân Việt Nam không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức, hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Các cấp Hội cần sát sao với nông dân, nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, lắng nghe tiếng nói, ý kiến của nông dân để kiến nghị với Đảng, với Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại buổi lễ (theo Danviet.vn)

Cùng với đó, các cấp Hội chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động Hội Nông dân. Đồng thời, nhân rộng mô hình tập hợp hội viên của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ phong trào thi đua cơ sở nhằm hình thành mẫu người nông dân thế hệ mới…

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả, nhân rộng mô hình tốt với các giá trị tốt.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng công tác Hội và phong trào nông dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

Mai Thảo