Đội ngũ trí thức tiếp tục thi đua đồng hành cùng sự phát triển của đất nước
13/11/2020 - 13:56

TĐKT - Sáng 13/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cùng đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các đại biểu tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam trên toàn quốc.

Từ năm 2015 đến nay, các phong trào thi đua được Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Việc phát động, triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn đã tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các đơn vị, tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống.

Phát huy vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực trong triển khai các chương trình hành động tại các Đại hội của MTTQ Việt Nam và chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm làm tốt chức năng cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức; tích cực hưởng ứng, chỉ đạo các hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và MTTQ Việt Nam phát động; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên để phản ánh với MTTQ Việt Nam, với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Nổi bật là việc Liên hiệp Hội đã chủ động, tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam trong việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; phát huy vai trò của các hội thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học trong phản biện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội đã tôn vinh 56 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật giai đoạn 2015 - 2020.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vận động, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN để phát triển tổ chức, mở rộng kết nạp hội viên, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng, giải thưởng, hội thi và công tác tôn vinh trí thức, góp phần gắn kết các hội thành viên với Liên hiệp Hội Việt Nam, giữa các hội thành viên với nhau trong mái nhà chung của trí thức KH&CN Việt Nam.

Cụ thể, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số cơ quan quan đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN thông qua việc định kỳ tổ chức các Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Các hoạt động trên đã lan tỏa rộng rãi và được triển khai mạnh mẽ ở khắp 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành trong cả nước. Từ năm 2015 đến nay, có 7.677 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật trên cả nước tham dự với 1.490 công trình đạt giải.

Trên cơ sở đó, Liên hiệp Hội Việt Nam lựa chọn, tổ chức các đoàn tham gia Triển lãm sáng tạo KHCN ở các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan... để giới thiệu, thương mại hóa các sản phẩm KH&CN của Việt Nam và giao lưu, trao đổi với các nhà khoa học trên thế giới. Các giải thưởng, hội thi, cuộc thi... đã góp phần thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế - xã hội; khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Để ghi nhận và động viên những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã 3 lần tổ chức tôn vinh và trao biểu trưng Trí thức KH&CN tiêu biểu cho 346 trí thức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định: Đại hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên, từ đó tiếp tục phát huy trí tuệ, khuyến khích sự sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, hội viên, nhà khoa học, đồng thời phát hiện, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Theo đồng chí Phùng Khánh Tài, những ngày qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ những người đang hoạt động trong Liên hiệp Hội đã quan tâm đóng góp, xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trong đó khẳng định tầm nhìn, khát vọng của dân tộc hướng đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đặc biệt là tập trung xây dựng lực lượng và phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức, chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành có vai trò hết sức quan trọng để đất nước ta phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Nhắc tới bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, đồng chí Phùng Khánh Tài mong muốn, các tổ chức thành viên, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện tốt tư tưởng đại đoàn kết và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Cùng với đó, Liên hiệp Hội cần tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam và có nhiều đóng góp thiết thực vào hoạt động chung của Mặt trận nhất là nhiệm vụ giám sát, tư vấn, phản biện xã hội, làm nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phùng Khánh Tài tin tưởng, từ thành công của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam được nâng lên, các cuộc vận động, phong trào thi đua sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng để trí thức đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Đại hội đã tôn vinh 56 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật giai đoạn 2015 - 2020.

Hưng Vũ