Đại hội Thi đua yêu nước TP Cần Thơ lần thứ V (2020 - 2025)
13/09/2020 - 14:49

TĐKT - Chiều ngày 11/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Cần Thơ lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025. Đến dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang.

Dự Đại hội, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TP Cần Thơ Lê Mạnh Hùng; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, cùng các đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua 2015 - 2020, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung, yêu cầu, quy định của công tác thi đua, khen thưởng; phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 2015 - 2020 gắn với thực hiện chủ đề hằng năm và Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu khai mạc Đại hội.

Thành ủy, UBND thành phố đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng. Từ đó, các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân thành phố hưởng ứng tích cực, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, với hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng quân 7,53%/ năm gấp 1,63 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 97,2 triệu đồng, gấp 1,65 lần so với 2015.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đi vào chiều sâu, đến nay, thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện có hiệu quả; trong đó các cấp, các ngành và nhân dân thành phố đã đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, đóng góp hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho người nghèo đã giúp 13.834 hộ thoát nghèo, dự kiến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16% (giảm gần 7 lần so với năm 2015).

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được thực hiện có hiệu quả, có 7.115 doanh nghiệp đăng ký mới, gấp 1,42 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 10.000 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố, trong đó có 268 doanh nghiệp và 77 doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố và có thành tích xuất sắc, được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố, được tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, công sở văn minh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Các phong trào thi đua đã thật sự phát huy được vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thành phố nhằm xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TP Cần Thơ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã xét tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền, thành phố có 415 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, 4.431 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc, 1.190 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 7.310 tập thể và 17.306 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Có 27 tập thể và 34 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 55 tập thể và 410 cá nhân đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Ðạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từng cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào thi đua yêu với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiến, đặc biệt là khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất; thực hiện bình xét, khen thưởng công khai, dân chủ, công bằng, chính xác, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong 5 năm qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, thành phố cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng của thành phố có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể.

Trước mắt, thành phố Cần Thơ cần tập trung cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có các giải pháp đồng bộ, đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đủ mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư, tận dụng, khai thác tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương. “Hợp tác và liên kết vùng hiệu quả, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên quan tâm quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường đúng pháp luật Nhà nước”.

Với truyền thống cách mạng anh hùng và những nét đẹp văn hóa của người Cần Thơ, cùng với khí thế “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” của đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng Cần Thơ sẽ sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, thân thiện và hiện đại, là trung tâm đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Văn phòng HĐND thành phố Cần Thơ nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

16 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 22 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố, 35 tập thể và 53 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Đặc biệt, TP Cần Thơ được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đã công bố danh sách đoàn đại biểu của thành phố tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm 11 đồng chí.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

                                                                                                    Đào Xuân Phúc