Đại hội Thi đua yêu nước Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ V
09/09/2020 - 10:37

TĐKT - Chiều 8/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Tổng công ty (TCT) Đường sắt Việt Nam lần thứ V (2020 - 2025).

Tới dự có các đồng chí: Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước; Đỗ Thanh Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn cùng gần 300 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, Tổng công ty thường xuyên phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng nội dung, tổ chức phát động, theo dõi đôn đốc, tổng kết rút kinh nghiệm các  phong trào thi đua và hoạt động khen thưởng; qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp toàn ngành, lôi cuốn cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại các đơn vị hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và ngành Đường sắt.

Ông Hoàng Ngọc Trìu, nguyên Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Bên cạnh tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”…, Tổng công ty còn triển khai các phong trào thi đua với nhiều màu sắc phong phú, đa dạng, có chiều sâu, sát với yêu cầu của sản xuất, thiết thực với người lao động; tập trung giải quyết các khó khăn phức tạp trong sản xuất, kinh doanh.

Hàng năm, Tổng công ty triển khai phong trào thi đua theo từng chủ đề: Năm 2015 với chủ đề “Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015)”; năm 2016 với chủ đề “Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển Đường sắt Việt Nam bền vững và từng bước hiện đại”; năm 2017 với chủ đề “Đổi mới – Phát triển và Vững bước hội nhập”; năm 2019 với chủ đề “Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển”. Nhiều năm qua, Tổng công ty liên tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua: Lao động sáng tạo, Luyện tay nghề, thi thợ giỏi, Chính quy, văn hóa, an toàn… Đồng thời, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt…

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua chung của toàn Tổng công ty, ở các đơn vị cơ sở có nhiều phong trào thi đua riêng, nay đã phát triển thành các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào “Đảm bảo máy tốt, lái máy an toàn, tiết kiệm nhiên liệu” của các chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy; phong trào “An toàn leo dốc” của các đơn vị Quản lý Đường sắt; phong trào “Nâng cao chất lượng cầu đường, giảm xóc lắc, bảo đảm an toàn” của các đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng…

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Trong 5 năm qua, TCT đã có 89 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp TCT (trong đó, có 2 nhiệm vụ cấp bộ, 2 nhiệm vụ cấp nhà nước); năm 2019, có 2 đề tài lọt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Công tác khen thưởng luôn đảm bảo công khai, chính xác, công bằng trong xem xét, đánh giá. Các gương “Người tốt, việc tốt”, các thành tích đột xuất được phát hiện, quan tâm, khen thưởng kịp thời đã phát huy tác dụng động viên người lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị.

Giai đoạn 2015 - 2020, trong toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có 5 tập thể được Nhà nước tặng Huân chương các hạng, 9 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; có 5 cá nhân được tặng Huân chương các hạng, 28 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 74 tập thể được tặng cờ, bằng khen của Bộ Giao thông vận tải; 295 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp; 33 tập thể được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 37 tập thể và 234 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn.

Ở cấp Tổng công ty đã tặng Giấy khen cho 1322 lượt tập thể và 1195 lượt cá nhân. Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng Bằng khen cho 858 lượt tập thể và 1430 lượt cá nhân.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam khen thưởng các điển hình tiên tiến

Các phong trào thi đua đã góp phần động viên cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại các đơn vị hăng hái thi đua lao động, sản xuất. 5 năm qua, sản lượng hợp cộng toàn Tổng công ty là 38.881,4 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 37.565,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 133,1 tỷ/năm; thu nhập bình quân tăng 7,7%/ năm.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh, đánh giá cao công tác tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong 5 năm qua. Các phong trào thi đua đã có nhiều sáng tạo, đổi mới qua từng năm. Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ công nhân, lao động được rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm đối với tập thể và kỹ năng hiệp đồng tác nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam  Phan Văn Anh đề nghị giai đoạn 2020 - 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nội dung và hình thức phong phú hơn. Đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn chạy tàu, an toàn lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng; phong trào Chính quy - Văn hóa - An toàn vẫn phải được xem là phong trào thi đua quan trọng hàng đầu bên cạnh các phong trào thi đua khác. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, tránh hình thức, không hiệu quả.

Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và của Tổng Công ty, đổi mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ cấu tổ chức, gắn phong trào thi đua với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, nhân rộng...

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Dịp này, 90 điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 30 điển hình được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp…

Mai Thảo