Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V
10/09/2020 - 12:30

TĐKT – Sáng 10/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ, cùng các đại biểu là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng cho 3 tập thể

Đại hội là dịp để tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020), khẳng định những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được để phát huy, chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để khắc phục. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn (2020 - 2025).

5 năm qua, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã phát động nhiều phong trào thi đua và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt tỉnh đã tích cực hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cách thức tổ chức phong trào thi đua có chiều sâu, có tính sáng tạo, khoa học, linh hoạt: Phong trào luôn gắn với cơ sở, xuất phát từ cơ sở. Việc tổ chức, chỉ đạo tốt hơn thông qua việc rút ra bài học từ cơ sở, thẩm định thành tích trực tiếp từ cơ sở.

Ngoài ra, tỉnh còn phát động các phong trào thi đua riêng, tập trung giải quyết những khâu yếu, việc khó của địa phương; các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua đa dạng để các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, từ vùng núi đến hải đảo đều có thể tham gia hưởng ứng, thực hiện.

Công tác khen thưởng của tỉnh ngày càng có sự đổi mới, phát triển sâu rộng, đều khắp; tỷ lệ khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ngày được nâng cao; khen thưởng thường xuyên được duy trì; khen thưởng thành tích đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Việc xét duyệt khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho 14 cá nhân

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần quan trọng vào kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn (2015 - 2020): Kinh tế liên tục phát triển, tăng trưởng cao và ổn định; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước; bình quân 5 năm tăng khoảng 11,0%, cao hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 (7,1%) và mức tăng bình quân chung cả nước (6,8%). Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, đạt 209.247 tỷ đồng, tăng gấp 1,83 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) năm 2019 đạt 6.131 USD/người/năm, dự kiến năm 2020 đạt 6.535 USD, tăng gấp gần 2 lần so với năm 2015, gấp hơn 2 lần bình quân cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt hơn 210.821 tỷ đồng, tăng 28,5% so với giai đoạn 2011 - 2015...

Quảng Ninh là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước: Lượng khách du lịch trong 5 năm ước đạt 60 triệu lượt, tăng bình quân 14,8%/năm, doanh thu du lịch ước đạt 112.500 tỷ đồng, tăng bình quân 20,6%/năm, đóng góp vào tổng thu ngân sách nội địa hàng năm khoảng 12,2%, tăng 6% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,56% năm 2015 xuống còn 0,36% năm 2020…

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Năm 2014, 2017, 2018, Quảng Ninh được tặng Cờ thi đua xuất sắc Cụm 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng; năm 2015, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; năm 2016, 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2019, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” phát triển phong trào Mỗi xã một sản phẩm – OCOP...

Trong giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, qua đó tạo động lực trong toàn hệ thống chính trị, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025); bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những kết quả phong trào thi đua yêu nước mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạt được trong trong 5 năm qua. “Phong trào thi đua đã tạo được khối đoàn kết, gắn chặt ý Đảng, lòng dân, tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển tại Quảng Ninh.” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Lê Vĩnh Tân, để phát huy được những thành tích và tác dụng hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về tốc độ, bảo đảm phát triển bền vững.

Cụ thể, tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “Thi đua yêu nước”; các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác TĐKT, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” để phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể

Bên cạnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;  “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của tỉnh, với phương châm thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế”. Đẩy mạnh và duy trì các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề có hiệu quả cao; chú trọng vào các lĩnh vực đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường... gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khoá XII) về công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, chú trọng phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng…

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Dịp này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 2 tập thể và 14 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 7 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

Mai Thảo