Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025
09/09/2020 - 19:36

TĐKT - Ngày 9/9, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nam Định, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và trên 350 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Với chủ đề “Ðoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua xây dựng tỉnh Nam Ðịnh giàu đẹp, văn minh”, Ðại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu. Qua đó, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UBND tỉnh Nam Định. (Ảnh TTXVN)

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Nam Định được đổi mới, đi vào chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp các lĩnh vưc và tới tất cả các địa phương trong tỉnh. Các phong trào bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu trọng tâm, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chỉ tiêu đặt ra.

Các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 7,9%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 17,9%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm hơn 82% (tăng hơn 6% so với năm 2015). GRDP bình quân đầu người của tỉnh gấp khoảng 2 lần; tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,8 lần; thu ngân sách gấp 2,1 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua ước đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17,4%/năm.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang hoàn thành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Đặc biệt, Nam Định đã trở thành tỉnh nông thôn mới sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, là một trong hai tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn Nam Định năm 2019 đạt gần 50 triệu đồng/người, cao gấp nhiều lần so với trước khi xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh TTXVN)

Nam Định cũng là địa phương 25 năm liên tục giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục - đào tạo. Nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh Nam Định đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế trong tốp đầu cả nước...

Qua các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nam Định, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kịp thời được biểu dương, khen thưởng.

Trong giai đoạn mới (2020 - 2025), tỉnh Nam Định tiếp tục thi đua đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh. Tỉnh phấn đấu, tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2020) tăng bình quân 8,5 - 9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025). Tỉnh có 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020, đã góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Nam Định cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ.

Thời gian tới, Nam Định tập trung triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, hiếu học và sức mạnh đại đoàn kết, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực về con người để phát triển nhanh, bứt phá hơn nữa trên các lĩnh vực.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư các dự án lớn, công nghệ cao; chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước...

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Các địa phương, đơn vị chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, học sinh, sinh viên...

Tại Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. 10 tập thể thuộc tỉnh Nam Định được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định năm 2019.

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân của tỉnh Nam Định có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, khuyến học khuyến tài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hưng Vũ