Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025
28/10/2020 - 20:30

TĐKT - Sáng 28/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Long An; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng các đại biểu là điển hình tiên tiến của tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Long An cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; nhằm biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh Long An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và thực tiễn, cụ thể hóa những chủ trương, biện pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Chỉ thị số 18/2016/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt khoảng 9,62%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng định hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp (cơ cấu kinh tế 3 khu vực I, II, III năm 2020 lần lượt là 14,5% - 52% - 33,5%). Đời sống người dân ngày càng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 79 triệu đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu, trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 88/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 54,6% tổng số xã toàn tỉnh, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 huyện nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Thực hiện phong trào “Long An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, Quỹ vì người nghèo vận động được 82,47 tỷ đồng, kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp người nghèo 30,87 tỷ đồng, vận động xây dựng và sửa chữa 2.492 căn nhà Đại đoàn kết tổng giá trị là 75,64 tỷ đồng; khám bệnh và tặng quà cho 51.060 lượt người nghèo bị bệnh trị giá 4,35 tỷ đồng; giúp học sinh học tập 22.062 trường hợp với số tiền 5,79 tỷ đồng; ngoài ra còn vận động tặng quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn 548.295 phần thành tiền 162,4 tỷ đồng; giúp vốn sản xuất, chăn nuôi 1.806 người, với 3,76 tỷ đồng. Hộ nghèo giảm dưới từ 3% năm 2015, còn 1,52% năm 2019.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc

Qua phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn ở mức khá cao, đặc biệt năm 2018 đứng thứ 3 cả nước.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Long An thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức tỉnh Long An gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, trong 5 năm qua cán bộ và nhân dân Long An đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; đã có 40 tập thể và 50 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 31 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 39 tập thể và 271 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang được tặng thưởng danh hiệu Thi đua Quyết thắng và Huân chương Chiến công các hạng. Từ năm 2015 đến năm 2020, bình quân hàng năm có gần 5.600 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh công nhận các danh hiệu thi đua và tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, ghi nhận biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Long An, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cùng sự tham gia phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, tinh thần trách nhiệm, hoạt động hiệu quả của Hội đồng TĐKT, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân trong 5 năm qua.

Đồng chí đề nghị tỉnh Long An thời gian tới tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị trong phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, ban hành và hoàn thiện các quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng.

Đại hội đã thông qua danh sách có 8 đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Cần Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Long An tiếp thu ý kiến tại Đại hội và phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

                                                               Xuân Phúc