Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI
09/09/2020 - 14:41

TĐKT – Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, sáng 9/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI với chủ đề “Thi đua – Năng động – Sáng tạo – Phát triển – Bền vững”.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu Kré, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.  

Cùng dự có các đồng chí: Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lê Văn Vũ, Vụ Trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn - Vụ phó điều hành Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng các đồng chí là đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú và lãnh đạo các sở ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Đặc biệt,  Đại hội có sự hiện diện của 172 điển hình tiên tiến được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Đây là những tấm gương sáng, đi đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất, công tác và hoạt động khác trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho biết: Đại hội là dịp đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc của địa phương giai đoạn 2015 - 2020; đề ra phương hướng tổ chức phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, chọn ra những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đoàn Đại biểu tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Xác định tổ chức phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 5 năm 2016 – 2020, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, các chương trình trọng tâm, như: Xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giảm nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp đã có sự quan tâm, trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt của tỉnh có sự gắn kết với triển khai các phong trào thi đua trọng tâm do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có nhiều nỗ lực, cố gắng và có những sáng kiến trong tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cùng cấp trong tổ chức phong trào thi đua. Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức. Phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân, phát huy hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sản xuất và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Điểu K’Ré trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng là một trong những tỉnh, thành phố đã tích cực và có trách nhiệm tham gia góp ý các bộ, ban, ngành Trung ương liên quan tham mưu Đảng và Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách và pháp luật về thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tế, để công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất và phát huy hiệu quả.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 8%. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, từ 46 triệu đồng năm 2015 lên khoảng 71 triệu đồng năm 2020, đạt mục tiêu đề ra và cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm 2016 - 2020 ước tính đạt 35.689 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của tỉnh còn khoảng 1,35%; tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân 1%/năm... Đến giữa năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới; có 95 xã (chiếm 85,6% số xã trong toàn tỉnh) được công nhận xã nông thôn mới. Lâm Đồng là tỉnh tiếp tục dẫn đầu cả nước trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần đưa giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích đạt 180 triệu đồng/ha, tăng 33,6 triệu đồng/ha so với năm 2015 (NQ 180 triệu đồng/ha)…. Tỉnh Lâm Đồng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Ủy viên BCH TW Đảng Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở Lâm Đồng tăng cả về số lượng và vốn đăng ký, bình quân mỗi năm có hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; dự kiến đến năm 2020, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế của tỉnh đạt khoảng 10.000 doanh nghiệp, gấp 1,7 lần số doanh nghiệp năm 2015; số vốn bình quân một doanh nghiệp đăng ký giai đoạn 2016 - 2020 là 7,8 tỷ đồng, gấp 1,7 lần giai đoạn trước.

Từ các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình tiên tiến được phát hiện và khen thưởng kịp thời. 5 năm qua, công tác khen thưởng của tỉnh luôn bám sát nguyên tắc, tiêu chuẩn khen thưởng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp và khen thưởng đột xuất; đề xuất khen thưởng đúng đối tượng, loại hình khen thưởng; cơ bản giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến. Việc trích lập, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định.

Ủy viên BCH TW Đảng Điểu Kré phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên BCH TW Đảng Điểu Kré, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những nỗ lực hoàn thành cũng như kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn vừa qua; luôn là một trong những tỉnh dẫn đầu của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ cũng như tốp đầu của cả nước về các chỉ số phát triển.

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đồng chí Điểu K’Ré mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục năng động, sáng tạo, vuợt qua thách thức, thi đua xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đồng chí Điểu K’Ré  đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy và tiếp tục xây dựng sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên.

Không ngừng sáng tạo, ứng dụng tiến bộ của khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh theo hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng con người hiền hòa, cần cù và Đà Lạt – Lâm Đồng trở thành điểm đến “An toàn và thân thiện”.

“Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng, phải đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương thực sự. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng. Quan tâm đến khen thưởng nhân tố mới, lao động sáng tạo, lao động trực tiếp.” – Đồng chí Điểu K’Ré nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Lâm Đồng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 4 cá nhân và 1 tập thể là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Kinh tế Lâm Đồng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 cá nhân và 1 tập thể là Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể, Bằng khen cho 16 tập thể, 11 cá nhân và 1 gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách 12 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Mai Thảo