Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V
15/09/2020 - 14:32

TĐKT - Ngày 15/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về phía đại biểu Trung ương, có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thị Kim Oanh; Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn.

Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và gần 500 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí công tác của thi đua, khen thưởng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua ", thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng bức chân dung Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã khơi dậy, tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy được sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân; tăng thêm niềm tin của người dân với Đảng. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, kịp thời trên mọi lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị ngày càng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Công tác khen thưởng đã động viên, cổ vũ, lan tỏa kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua Quyết thắng”, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”... đều được tỉnh chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả. Các phong trào thi đua do tỉnh phát động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Phó Chú tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Chương trình An sinh xã hội trị giá 200 triệu đồng cho tỉnh Khánh Hòa

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng hướng mạnh về cơ sở và các trường hợp đột xuất, các tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác... Số lượng người lao động trực tiếp, cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo được khen thưởng tăng dần; riêng năm 2019 chiếm 62,63%, tăng 0,28% so với năm 2018.

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Trong 2 năm 2018 và 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã kiểm tra, giám sát nhiều cơ quan, đơn vị, phát hiện thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình, qua đó có 32 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Những đổi mới trong công tác khen thưởng đã khích lệ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương phong trào thi đua yêu nước và những thành tích mà tỉnh đã đạt được. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thi TĐKT; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng bức chân dung Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; tặng 200 triệu đồng quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, để thi đua thật sự là động lực cho sự phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Tấn Tuân trao Cờ thi đua của tỉnh cho các tập thể xuất sắc.

Toàn tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của từng tổ chức đảng, đảng viên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tổ chức xét khen thưởng kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình; tăng cường phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc, hoặc có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở nơi khó khăn, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thành quả của các phong trào thi đua và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Với những nỗ lực không ngừng, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa được vinh dự tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

13 tập thể xuất sắc toàn diện, dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2019 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 14 tập thể xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2019 nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Hồng Thiết