Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, giai đoạn 2020 - 2025
31/10/2020 - 15:10

TĐKT - Ngày 30/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, giai đoạn 2020 - 2025.

Đến dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng; Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 450 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường, phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh cho biết: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc nhất của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025.

Tốc độ kinh tế tăng trưởng trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,14%. Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400 ngàn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD), gấp 1,7 lần so với năm 2015. Mô hình tăng trưởng kinh tế có bước chuyển đổi theo xu hướng tăng sự đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng GRDP ngành công nghiệp - xây dựng, ngành dịch vụ và giảm ngành nông nghiệp. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/người, tương đương khoảng 5.300 USD, tăng hơn 1,7 lần so năm 2015, gấp 1,7 lần so với cả nước.

Các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được những kết quả quan trọng, theo đúng lộ trình đề ra, thực sự đi vào đời sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nông dân được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 0,19%. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" được triển khai sâu rộng.

Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân

Công tác khen thưởng, tuyên truyền, phát hiện, tôn vinh, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện đúng tiêu chuẩn, đối tượng. Quy trình, thủ tục, xử lý hồ sơ khen thưởng ngày càng nhanh gọn, chặt chẽ; việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ khen thưởng đã được tiêu chuẩn hóa trong bộ thủ tục hồ sơ một cửa, tiếp nhận tập trung tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Khen thưởng đột xuất được chú trọng. Tập thể, cá nhân được khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, xứng đáng được công nhận, tôn vinh nên có tác dụng nêu gương, giáo dục, khích lệ, động viên tinh thần phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, việc khen thưởng đối với người lao động trực tiếp ngày càng được chú trọng và có những giải pháp tăng tỷ lệ khen thưởng cho đối tượng này. Tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu có sự chuyển biến qua các năm.

Đồng chí Cao Tiến Dũng Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đề nghị trong thời gian tới Hội đồng TĐKT tỉnh Đồng Nai, các sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực và trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời cũng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương để phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề mang tính đặc thù của từng đơn vị…

Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang chụp ảnh lưu niệm cùng 10 đại biểu của tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Nhân dịp này, Đại hội cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân. 8 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 41 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 67 tập thể và 95 cá nhân được tặng Bằng khen.

Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 10 đại biểu.

Tại Đại hội, đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến tại Đại hội và phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

                                                                                         Xuân Phúc