Đại hội Thi đua yêu nước cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương
13/11/2020 - 15:50

TĐKT - Sáng 13/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Lê Mạnh Hùng; Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết: Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong 5 năm qua, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng với nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên và rộng khắp, từ các hoạt động của cơ quan đến các hoạt động của ngành tuyên giáo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Huân chương cho các cá nhân

“Thi đua yêu nước đã trở thành hoạt động tư tưởng, tinh thần, tạo khí thế sôi nổi cổ vũ tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ đó, góp phần xây dựng đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, nâng cao uy tín, vị thế của Ban đối với xã hội, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên cả nước” - Đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh.

5 năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trên cả nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua trong nước, như: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giải thưởng “Phát triển kinh tế biển, đảo với bảo vệ Tổ quốc”, "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại”; “Giải thưởng Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi”; “Giải thưởng Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc”. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quốc hằng năm. Chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng...

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Đại hội

Công tác khen thưởng tại Ban Tuyên giáo Trung ương đã được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng quy định, chú trọng phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban theo hướng "khen đúng người, đúng việc”, kiên quyết khắc phục tình trạng “nể nang”, “cào bằng"…

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Ban Tuyên giáo Trung ương đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Cụ thể, 1 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Độc lập hạng Ba; 11 Huân chương Lao động các hạng; 207 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 10 Cờ thi đua của Chính phủ. Ban Tuyên giáo Trung ương đã xét, tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 42 lượt tập thể; tặng Cờ thi đua cho 25 lượt tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 185 lượt cá nhân và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ban cho 22 lượt cá nhân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao về những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong 5 năm qua. Đặc biệt, đồng chí bày tỏ niềm tự hào về các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm tốt, góp phần xây dựng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo ngày càng phát triển.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, tập thể Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò tiên phong trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

“Mỗi cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban cần suy nghĩ sâu sắc những đặc thù của công việc tuyên giáo, những yêu cầu đối với ngành và người làm công tác tuyên giáo trong tình hình mới để phong trào thi đua yêu nước được triển khai trong thực tiễn, tạo môi trường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức sáng tạo cá nhân và sức mạnh tập thể, thể hiện đúng vai trò, vị thế của ngành tuyên giáo và Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.” - Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tại Đại hội, 5 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 đến toàn thể cán bộ, CNVCLĐ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Mai Thảo