Chú trọng xây dựng ngành, lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh
01/11/2020 - 16:18

TĐKT - Sáng 1/11, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025) bằng hình thức trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại Đại hội.

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; cùng hơn 2500 đại biểu trên toàn quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội

Trong 5 năm qua, ngành Thanh tra đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thiết thực, cụ thể, bám sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; tích cực tham gia vào việc thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Các phong trào thi đua đã có tác dụng thúc đẩy các tập thể và cá nhân trong toàn ngành nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân, của cơ quan, đơn vị và của ngành Thanh tra.

Các báo cáo, định hướng, chương trình, kế hoạch công tác thanh tra được tập trung xây dựng sớm, giúp ngành chủ động triển khai các cuộc thanh tra theo đúng nội dung, yêu cầu. Kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý chính xác, khách quan, kịp thời, có tính khả thi.

Qua thanh tra đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Các vụ việc chuyển cơ quan điều tra tiếp tục được quan tâm chỉ đạo xử lý quyết liệt. Công tác giám sát, thẩm định báo cáo kết luận thanh tra phát huy ngày càng tốt hơn. Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện kịp thời theo đúng quy định được dư luận xã hội đồng tình cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Đại hội.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan cùng cấp nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung.

Cùng với các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2019, theo chỉ số cảm nhận tham nhũng của tổ chức minh bạch quốc tế, Việt Nam được 37/100 điểm (năm 2009 được 2,7/10 điểm - thang điểm năm 2009 là 10) xếp thứ 96/180 quốc gia, tăng 24 bậc (năm 2009 xếp 120/180 quốc gia).

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V, ngành Thanh tra vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương 5 năm qua ngành Thanh tra đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị toàn ngành Thanh tra thời gian tới cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành khắc phục tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; công tâm, đánh giá đúng bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo để có giải pháp toàn diện trong xử lý và kiến nghị xử lý, bảo đảm quyền lợi Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; gắn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; quan tâm công tác khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Thứ hai, chú trọng xây dựng ngành, lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Tại Đại hội, Thanh tra Chính phủ đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Cũng tại Đại hội, Thanh tra Chính phủ thông báo danh sách đại biểu dự kiến đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; phát động phong trào thi đua toàn ngành Thanh tra giai đoạn 2020-2025.

Phương Thanh