Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc
09/12/2020 - 20:14

TĐKT – Chiều 9/12, tại hội trường Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 210 đại biểu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Cùng dự buổi gặp mặt, có các đồng chí: Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội.

Về phía Hội đồng TĐKT Trung ương, có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng, đánh giá cao và biểu dương các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đồng thời, hoan nghênh, cảm ơn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đổi mới công tác thi đua khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Các ngành, địa phương coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng, trong đó sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà lưu niệm tặng các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi tập thể, mỗi cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, gương điển hình, những đổi mới, sáng tạo để ngày càng nhân rộng thêm nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa; tạo ra những giá trị, nhiều giải pháp độc đáo, tạo giá trị cho đơn vị, ngành, địa phương mình để góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu đáp từ

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại buổi gặp mặt

Trước đó, báo cáo tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những cá nhân, tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến. Đây là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, mọi lĩnh vực, thành phần đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất… đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Với ý chí tự lực, tự cường, không chùn bước trước khó khăn thử thách, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đã bền bỉ, phấn đấu vươn lên thành công trong cuộc sống cũng như công tác. Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đã cùng nhau tạo nên một bức tranh sinh động đa sắc màu về những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Trên lĩnh vực kinh tế, các tập thể, cá nhân đã có nhiều đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia, phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhiều Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đã xây dựng được những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi đạt năng suất và hiệu quả cao.

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu về sự năng động, sáng tạo, có tinh thần phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để tạo ra những sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nhiều nhà khoa học đã ngày đêm miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Trong lĩnh vực văn hóa, đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã kết hợp hài hòa lợi ích của cá nhân với lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội; gắn bó với nhân dân, chăm lo quan tâm cuộc sống của mọi người; bằng tấm lòng nhân ái, đóng góp công sức, tiền của để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lo học tập, chữa bệnh cho người nghèo… Đó chính là những tấm gương về tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội. 

Trong lĩnh vực xây dựng thể chế, cải cách hành chính, có những tấm gương về sự mẫn cán của những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, bản lĩnh, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng một nền hành chính công vụ Việt Nam từng bước hiện đại và hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào tiến trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Trong lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng - an ninh, nhiều chiến sĩ là những tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh quên mình để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhiều cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác nghiên cứu, tham mưu phân giới cắm mốc biên giới, chính sách ngoại giao đa phương, song phương, hội nhập quốc tế… thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương, góp phần nâng cao hiệu quả ngành ngoại giao.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được lắng nghe những trao đổi, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: Bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Chủ tịch tập đoàn TH; Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đơn vị Anh hùng Lao động.

Phương Thanh