Bắc Kạn: Thúc đẩy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững
09/09/2020 - 11:34

TĐKT - Sáng 9/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V (2020 - 2025). Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đại biểu là Nghệ nhân Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, các đồng chí là lãnh đạo và cán bộ làm công tác TĐKT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020…

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Kạn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác TĐKT. Các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc; bám sát nhiệm vụ chính trị, được cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể Trung ương; tạo động lực mạnh mẽ, động viên, khích lệ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Đại hội

UBND tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tỉnh đã tích cực hưởng ứng 4 phong trào thi do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Bắc Kạn.

Qua đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 đạt 5,3%/năm. GRDP đến năm 2020 ước đạt 12.840 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người, tăng 1,4 lần (12,1 triệu đồng) so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp chiếm 28,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 15,2%; dịch vụ chiếm 53,3%. So với năm 2015, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp giảm 4,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 0,9%; dịch vụ tăng 3,9%. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất chuyên canh với quy mô lớn về cam, quýt ở xã Quang Thuận, Dương Phong, Đôn Phong, (Bạch Thông); xã Rã Bản, Đông Viên, Phương Viên (Chợ Đồn); hồng không hạt ở huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn; dong riềng ở huyện Na Rì, Ba Bể…

Hàng năm, công tác khen thưởng đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch… Việc khen thưởng cho tập thể nhỏ và cá nhân là người lao động trực tiếp đã được chú trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân

Để ghi nhận những kết quả, nỗ lực phấn đấu trong các phong trào thi đua của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh, trong giai đoạn vừa qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn; tặng Huân chương Lao động cho 3 tập thể và 11 cá nhân trong tỉnh. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể và 36 cá nhân.

Đồng chí Hoàng Duy Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Kạn trong 5 năm qua. Đồng thời, mong rằng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể sẽ có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa để khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng không ngừng phát triển, thực sự là động lực to lớn để xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Kạn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bà Nguyễn Ngọc Hoa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn cần quan tâm thực hiện một số nội dung: Thống nhất và quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua”, để các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về TĐKT thực sự là động lực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục duy trì các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; chú trọng các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thành tích trong giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội.

Chú trọng phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, trao đổi rộng rãi kinh nghiệm, cùng học tập lẫn nhau. Nâng cao chất lượng công tác TĐKT, tạo chuyển biến tích cực, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng...

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được  trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Đại hội đã công bố, tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Bắc Kạn; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bà Nguyễn Ngọc Hoa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho  6 cá nhân. Tại Đại hội, 28 tập thể, 4 hộ gia đình và 77 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025

Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.  Tại Đại hội, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Bắc Kạn đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025.

Phương Thanh