Quyết định khen thưởng

Ngày ban hànhsắp xếp giảm dần
Quyết định số 1497/QĐ-Ttg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"
10/09/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1558/QĐ-CTN ngày 10/9/2021 về việc tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì và 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 cá nhân thuộc tỉnh Thái Bình
10/09/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1582/QĐ-CTN ngày 16/9/2021 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Tổ chức Hữu nghị Việt Nam
16/09/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1595/QĐ-CTN ngày 17/9/2021 về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 6 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai
17/09/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1605/QĐ-CTN ngày 28/9/2021 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đoàn Xuân Luyến, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại số 1 Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
28/09/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định số 1606/QĐ-CTN ngày 28/9/2021 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước
28/09/2021 Tải xuống Chi tiết

Trang