Quyết định khen thưởng

sắp xếp giảm dần Ngày ban hành
Quyết định 1057/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1219/QĐ-CTN ngày 11/7/2021 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
11/07/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1254/QĐ-CTN ngày 15/7/2021 về việc tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 20 Huân chương Lao động hạng Ba cho 10 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Thái Bình
15/07/2021 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1496/QĐ-CTN về tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Đắk Nông
30/08/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1497/QĐ-CTN về tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội quốc gia
30/08/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1498/QĐ-CTN về tặng Huân chương Lao động hạng ba cho bà Vũ Thúy Hòa, Phó Tổng Biên tập kiêm Trưởng ban Ban Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân
30/08/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1500/QĐ-CTN về tặng Huân chương Lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
31/08/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1504/QĐ-CTN về tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 7 cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
31/08/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1509/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1510/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhất cho ông Nguyễn Văn Lợi, quê quán và trú quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết

Trang