Quyết định khen thưởng

sắp xếp giảm dần Ngày ban hành
Quyết định 1045/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1046/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ninh
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1047/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Quang Hòa, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1048/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1049/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Thái Bình
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1051/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1052/QĐ-CTN về việc thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Trần Ngọc Xuân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý, tỉnh Hà Nam
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1053/QĐ-CTN về việc thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhì và 2 Huân chương Lao động hạng ba cho 4 cá nhân thuộc Văn phòng Quốc hội
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1055/QĐ-CTN về việc thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 2 Huy chương Kháng chiến hạng nhất, 7 Huy chương Kháng chiến hạng nhì cho 11 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1056/QĐ-CTN về việc thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhì và 6 Huân chương Lao động hạng ba cho 1 tập thể và 7 cá nhân thuộc tỉnh Thái Nguyên
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết

Trang