Quyết định khen thưởng

sắp xếp giảm dần Ngày ban hành
Quyết định 1032/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1033/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 17 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1034/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 24 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1035/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Khánh Hòa
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1037/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho bà Nguyễn Thị Nhàn, nguyên quán xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1038/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho bà Bùi Thị Sáu, nguyên quán xã Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; trú quán xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1039/QĐ-CTN về việc Điều chỉnh mức khen thưởng từ Huân chương Độc lập hạng ba lên Huân chương Độc lập hạng nhì cho gia đình ông Hoàng Văn Cao và bà Hoàng Thị Sáo, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1040/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Trần Quốc Huy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1042/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho 18 gia đình thuộc tỉnh Quảng Nam
27/06/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1043/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba cho 2 cá nhân thuộc Bộ Công an
28/06/2018 Tải xuống Chi tiết

Trang