Viettel đặt mục tiêu trở thành 1 trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới
27/12/2019 - 21:05

TĐKT - Ngày 27/12, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Dự Đại hội, có: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng cùng lãnh đạo Tập đoàn và các đại biểu nhấn nút đặt mục tiêu kiến tạo số cho các doanh nghiệp cùng phát triển

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng đã được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cụ thể hóa thành các chủ đề, chỉ tiêu thi đua riêng, với phương châm “cái gì tốt không tốt mãi” và “hôm nay tốt hơn và khác ngày hôm qua”, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Mỗi tập thể, mỗi cá nhân ở Viettel đã thực hiện phong trào thi đua với các cách làm sáng tạo, khác biệt. Mỗi phong trào thi đua đều gắn liền với kết quả đo đếm được, không khuếch trương, không hô khẩu hiệu. Các chủ đề, nội dung thi đua luôn được cụ thể hóa, ánh xạ vào văn hóa Viettel, luôn định hướng hành động và không ngừng đổi mới.

Ở Viettel, không có những lời phát động, kêu gọi chung chung mà thi đua phải thấm sâu vào từng người, thi đua là công việc hàng ngày, nhưng hôm nay tốt hơn hôm qua, mới hơn ngày hôm qua. Các khối thi đua được chia nhỏ theo tính chất nhiệm vụ tương đồng, thi đua không chỉ theo diện rộng, bề ngang mà còn theo chiều dọc, ngành dọc, theo từng lĩnh vực công tác.

Đặc biệt, Viettel đã lượng hóa tiêu chí đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào theo dõi kết quả thi đua đến từng tập thể, cá nhân làm cơ sở cho bình xét, tôn vinh, chính sách phúc lợi, quy hoạch, đào tạo cán bộ lâu dài.

Qua phong trào thi đua, Viettel đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị trí tập đoàn số một về viễn thông - công nghệ thông tin ở Việt Nam, là mô hình tiêu biểu tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu, là bài học sinh động trong đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Đến hết năm 2019, Viettel tăng trưởng 7,2% với tổng doanh thu ước đạt 251,3 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 39,3 nghìn tỷ đồng, gấp nhiều lần đơn vị đứng tiếp sau. Viettel cũng là đơn vị đứng đầu về nộp ngân sách nhà nước và có năng suất lao động cao.

Bên cạnh đó, về hạ tầng, Viettel đã phủ cáp quang đến 95% các xã tại Việt Nam và dựng 170.473 trạm phát sóng di động tại 11 quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn đã có 4 đường trục Bắc Nam, 1 đường trục Đông Dương và 6 hướng kết nối quốc tế cả trên biển lẫn đất liền với chiều dài 500.000 km cáp quang, đủ quấn 12 vòng quanh trái đất. Đây là hạ tầng, nền tảng quan trọng phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tại Đại hội, Tập đoàn Viettel đã phát động thông điệp thi đua 2019 - 2024 là “Kiến tạo xã hội số”, với khẩu hiệu “Thần tốc hơn - Quyết liệt hơn - Thành công hơn”.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại Đại hội.

Theo đó, Viettel đặt ra 5 mục tiêu: Tiếp tục giữ vững, nâng tầm vị trí Tập đoàn kinh tế số 1 của quốc gia, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10%/năm trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 50% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận. Nâng cao hiệu quả đầu tư quốc tế để trở thành Tập đoàn toàn cầu nằm trong 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Phát triển chiến lược nghiên cứu, sản xuất thiết bị, hiện thực hóa xây dựng Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng. Tiên phong thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Nhanh chóng triển khai công nghệ 5G và các hạ tầng đáp ứng cơ hội phát triển trong cuộc CMCN 4.0; đẩy mạnh 3 ngành công nghiệp công nghệ cao gồm Công nghiệp điện tử viễn thông, Công nghiệp quốc phòng và Công nghiệp an ninh mạng. Xây dựng đạo đức và khát vọng Người Viettel, trở thành mẫu mực của con người mới, hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nói: “Trong giai đoạn phát triển lần thứ 4 với vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel sẽ không chỉ tính bài toán kinh doanh cho riêng mình, mà phải tạo nền tảng hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khác cùng phát triển.”.

Tại Đại hội, Tập đoàn Viettel đã vinh danh 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trên toàn cầu với giải thưởng Viettel’s Stars năm 2019.

8 cá nhân và 8 tập thể xuất sắc được tôn vinh lần này đều là những tấm gương về đổi mới sáng tạo, tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tạo ra những sản phẩm dịch vụ khác biệt, đem lại đột phá về năng lực cạnh tranh cốt lõi cũng như tăng trưởng ở các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Viettel.

Phương Thanh