Tuổi trẻ Ninh Bình: Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương
30/03/2021 - 13:30

TĐKT - Những năm qua, tuổi trẻ Ninh Bình luôn là một trong những lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ và lòng nhiệt huyết tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, từ năm 2015 đến nay, tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình đã bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, phong trào, cuộc vận động của Trung ương Đoàn, tích cực tham gia trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hóa các loại hình tập hợp, dân chủ hóa trong sinh hoạt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), từng bước khắc phục hình thức sinh hoạt đơn điệu, hành chính hóa hoạt động của Đoàn.

 

ĐVTN tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Trịnh Như Lâm, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình cho biết: Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc, nâng cao tinh thần tự giác trong học tập, lao động của mỗi ĐVTN.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành như: Tư pháp, công an, giáo dục, các đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, nhất là việc giúp đỡ, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trở nên tiến bộ.

Cùng với đó, phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn, gắn với các hoạt động trong “Tháng Thanh niên” và chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai như: Khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách; tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp sức mùa thi; thắp sáng đường quê; lắp đặt các điểm vui chơi thể thao tại nhà văn hóa thôn, xóm...

Theo đồng chí Lâm, chỉ tính riêng năm 2020, toàn tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 4.150 đối tượng, trị giá gần 800 triệu đồng; vận động 9.350 ĐVTN đăng ký hiến máu và thu được 8.058 đơn vị máu; thăm hỏi và tặng 2.000 suất quà cho các đối tượng học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn, gia đình chính sách... với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

 

Mô hình nuôi thủy sản và nuôi dê của Tổ hợp tác thanh niên nuôi trồng thủy sản xã Lạc Vân (Nho Quan) đang phát huy hiệu quả tốt

Đặc biệt, xác định “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, qua đó mở rộng, tập hợp đoàn kết thanh niên, những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Hỗ trợ, khai thác các nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế, học nghề, lập nghiệp; tổ chức sàn giao dịch tư vấn và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh THPT; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế...

Để hỗ trợ tối đa thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn luôn chú trọng hỗ trợ về nguồn vốn, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật cho thanh niên. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh về việc “Hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Trịnh Như Lâm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã rà soát, thẩm định, quyết định giải ngân nguồn vốn 20 tỷ đồng hỗ trợ cho 330 dự án do thanh niên làm chủ. Đến nay, nhiều mô hình, dự án khi được tiếp cận nguồn vốn đã đầu tư khởi nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả nhất định. Hàng năm, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân đầu người ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/tháng. Nhiều mô hình, dự án của thanh niên có mức thu nhập bình quân/năm đạt hàng trăm triệu đồng. Tổng doanh thu của các dự án ước đạt trên 50 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ vốn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN, từ đó giúp thanh niên có thêm tri thức cũng như thông tin để mở rộng sản xuất, kinh doanh, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các phong trào, những năm qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đi vào nền nếp. Qua đó, đã củng cố, kiện toàn tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội ngày càng được nâng lên.

Với các hoạt động sôi nổi, thiết thực, tuổi trẻ Ninh Bình đã và đang khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, tích cực rèn đức, luyện tài, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cuộc sống cộng đồng.

Theo đồng chí Trịnh Như Lâm, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, qua đó, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển.

Bảo Linh