Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Hà Nội xung kích phát triển văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp
09/01/2018 - 15:42

TĐKT - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 khối Doanh nghiệp Hà Nội

Năm qua, các nội dung, hình thức hoạt động và các phong trào thi đua do Đoàn Khối triển khai luôn được sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các cơ sở Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên, được lãnh đạo các cấp và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Tiêu biểu là phong trào hành động cách mạng "Xung kích phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô", tập trung vào các nội dung chính: "Xung kích trong việc thực hiện công tác chuyên môn", "Xung kích vì cuộc sống cộng đồng", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và "Tôi yêu Hà Nội"; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; hội nhập quốc tế...

Đáng chú ý, phong trào “Xung kích lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội” được các cơ sở Đoàn chú trọng với nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Phần lớn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội đều mang lại hiệu quả tổng hợp như giảm cường độ và thời gian lao động, tăng năng suất, giảm chi phí, đảm bảo an toàn lao động.

Trong năm 2017, đoàn viên, thanh niên trong Khối đã đứng ra đảm nhận thực hiện 45 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, thu hút 2500 đoàn viên tham gia. Phong trào 5 tiết kiệm tiếp tục được triển khai trong toàn Khối với hơn 200 sáng kiến, ý tưởng tiết kiệm được áp dụng trong năm 2017, giá trị làm lợi ước đạt 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn trong Khối tiếp tục duy trì các đội tình nguyện tại chỗ với trên 1000 lượt đoàn viên tham gia, triển khai được nhiều hoạt động tình nguyện từ thiện tại địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, giúp đỡ các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2018, Ban thường vụ Đoàn Khối lựa chọn chủ đề công tác: Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Hà Nội xung kích phát triển văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp, xung kích vì cuộc sống cộng đồng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số chỉ tiêu cơ bản được đề ra: Phấn đấu từ 80 – 100% đoàn viên được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên. Phấn đấu 80 – 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” và Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới. Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc có mô hình, công trình thanh niên.

100% cán bộ Đoàn các cấp được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ công tác thanh niên. 100% Đoàn cơ sở có trang mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Phấn đấu cấp Khối và Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Về hoạt động tình nguyện, phấn đấu vận động, huy động từ 300 – 400 triệu đồng tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động 500 – 600 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu.

Phấn đấu giới thiệu 300 đoàn viên tham gia học nhận thức về Đảng và giới thiệu 180 – 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 100% các cơ sở Đoàn có hoạt động chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng…

Phương Thanh