TTXVN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
31/03/2021 - 08:34

TĐKT - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, trao tặng các danh hiệu thi đua và phát động thi đua năm 2021.

Đến dự Hội nghị về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Về phía TTXVN có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, cùng ban lãnh đạo TTXVN, các Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN, thủ trưởng các đơn vị, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên Chi hội nhà báo TTXVN.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, TTXVN tiếp tục thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tổng Giám đốc TTXVN phát động phong trào thi đua năm 2020 với mục tiêu thi đua: Xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước, khẩu hiệu thi đua: “Phát huy sức mạnh toàn ngành, đồng tâm, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước.”

Toàn cảnh Hội nghị

Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tổng Giám đốc TTXVN đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nội dung thi đua đối với tập thể gồm: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Giám đốc TTXVN phát động, các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể của TTXVN đã tổ chức thi đua với khí thế sôi nổi, hình thức phong phú, đa dạng (thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước) với mục tiêu rõ ràng và các chỉ tiêu thi đua cụ thể; đề ra nhiều nội dung thi đua phù hợp với yêu cầu, điều kiện, đặc thù công tác và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; có nhiều biện pháp thực hiện cụ thể, lôi cuốn được đông đảo công chức, viên chức và người lao động tham gia. Nhờ đó, phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể.

Việc phát động phong trào thi đua hàng năm và thi đua đột xuất, chuyên đề luôn bám sát các phong trào thi đua của cả nước. Các phong trào thi đua đều gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, được các ngành, đơn vị tôn vinh, khen thưởng.

Năm 2020, Tổng Giám đốc quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành, trong đó đã khen thưởng đột xuất 86 cá nhân và 22 tập thể vì có thành tích trong công tác thông tin. Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước TTXVN, Tổng giám đốc đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

Ghi nhận quá trình công tác và đóng góp cho ngành, Tổng Giám đốc đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” cho 54 viên chức và người lao động vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của TTXVN ngành,

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc khen thưởng một số cá nhân và tập thể ngoài ngành có đóng góp cho sự nghiệp phát triển của TTXVN.

Trong năm 2020, TTXVN đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước, các cơ quan, bộ, ngành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của TTXVN, đặc biệt hoàn thành hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho TTXVN nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành và phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Thông tấn xã Giải phóng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

TTXVN đã tích cực tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. TTXVN cũng tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp gửi TTXVN.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2021, toàn ngành sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua theo phương hướng, nhiệm vụ sau: Thứ nhất, đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị để triển khai có hiệu quả chương trình công tác của đơn vị và của ngành, tập trung mọi sức mạnh, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2021.

Thứ hai, thực hiện tốt trong toàn ngành các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của TTXVN gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công tác.

Thứ ba, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Thứ tư, đẩy mạnh biểu dương, khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác; khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất để thúc đẩy phong trào thi đua. Tích cực xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thứ năm, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị.

Hồng Thiết