Triệu Độ: Đẩy mạnh thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
29/01/2021 - 11:33

TĐKT - 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhận được sự hưởng ứng của các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các thôn, khu dân cư trên địa bàn. Phong trào thi đua đã tạo động lực phát huy những kinh nghiệm, cách làm hay, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền.

UBND xã Triệu Độ phối hợp tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm nuôi tôm cho bà con nông dân

Ông Nguyễn Chơn Hòa, Chủ tịch UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết: Công tác tổ chức quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đã được xã thực hiện tốt; nhận thức của các cấp, các ngành, các hội, hội viên, đoàn viên và nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng đã được nâng lên đáng kể.

UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng để giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua tiêu biểu, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng, động lực của công tác thi đua, khen thưởng đối với đời sống xã hội.

Hàng năm, UBND xã phối hợp với công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và tiến hành ký kết giao ước thi đua với các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, các đơn vị, địa phương. Đồng thời, lồng ghép triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện Q         uy chế phối hợp giữa UBND xã với Khối Dân vận chính quyền xã, hàng năm Triệu Độ đều triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cùng với công đoàn cơ sở cơ quan phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Cũng theo ông Hòa, chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xã xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các cấp, các ngành, bộ phận chuyên môn và nhân dân trên địa bàn.

Do đó, tình hình kinh tế của Triệu Độ 5 năm qua đạt nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt gần 9,9%/năm; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất các ngành năm 2020 đạt hơn 210 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 - 48 triệu đồng/người/năm...

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2015 – 2020 đạt gần 92 tỷ đồng, tăng bình quân 0,6%/năm. Các loại cây trồng khác diện tích và năng suất, sản lượng đảm bảo kế hoạch đề ra.

“Mô hình cánh đồng lớn ở 4 hợp tác xã được duy trì và đảm bảo xây dựng mô hình đúng quy trình “5 cùng”. Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu được ứng dụng đạt hiệu quả cao, giúp cải tạo môi trường, phục hồi cải tạo đất; mạng lưới điện và hệ thống tưới tiêu được trang bị để phục vụ sản xuất nông nghiệp.” - ông Hòa cho biết.

Việc đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển đổi giống và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã nâng cao năng suất cây trồng qua các năm. Một số cây trồng đạt giá trị kinh tế cao như: Các giống lúa mới, dưa lê, dưa hấu… Ngoài ra thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, năm 2019, xã đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu đối với “Dưa lê Triệu Độ”, tiến tới xây dựng mô hình sản xuất sạch. Đồng thời, ngành chăn nuôi cũng có những phát triển đáng kể và chuyển dịch theo hướng tăng dần các loại giống nuôi có giá trị kinh tế cao như: Bò lai, vịt biển, dê….

Từ năm 2015 đến nay, xã đã tích cực chỉ đạo, vận động khuyến khích các hộ xây dựng, phát triển 13 mô hình trang trại, gia trại. Nhờ đầu tư áp dụng kỹ thuật tiên tiến đã nâng cao hiệu quả, lợi nhuận sản xuất. Điển hình như: Mô hình chăn nuôi tổng hợp của hộ ông Trương Văn Thượng với diện tích 3,75 ha, nuôi bò nhốt từ 12 - 15 con và lợn 50 con/lứa với 3 lứa/năm cho thu nhập trong năm đạt trên 1,2 tỷ đồng; mô hình chăn nuôi bò, gà của hộ ông Phạm Ngọc Đề với diện tích 3,75 ha, nuôi bò từ 5 - 10 con, gà 1000 con/lứa với 4 lứa/năm cho thu nhập trong năm đạt trên 1,3 tỷ đồng…

Năm 2019, một số hộ đã mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi tôm nước lợ, mặn cho giá trị kinh tế cao. Điển hình, mô hình nuôi tôm của hộ anh Trương Văn Dũng với diện tích 1,2 ha cho thu nhập 500 triệu đồng/vụ.

Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân và có sức lan tỏa trong toàn xã nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. 5 năm qua, xã đã tập trung xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020 đạt 17/19 tiêu chí. Xã cũng chỉ đạo các 3 đơn vị (An Lợi, An Trung Đồng, Xuân Quy) phát động xây dựng thôn kiểu mẫu.

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được tiếp tục được quan tâm xây dựng, ưu tiên các công trình trọng điểm. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã như: Giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương… Cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, hạ tầng, xã cũng quan tâm đến các vấn đề văn hóa, xã hội tại địa phương. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thiết thực. 5 năm qua, xã đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm, các lễ hội, các giải đấu, phát động các mô hình… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân; tham gia các hội thi, hội thao do huyện tổ chức đạt thành tích cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Hiệu quả phát triển hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Hiện nay, các văn bản phát hành của UBND tỉnh, huyện, xã đều được nhận trên phần mềm quản lý văn bản. Các thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành, tin tức – sự kiện của địa phương đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã nên mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

          Ngoài ra, công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình được chú trọng. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Cùng với đó, chất lượng, hiệu quả giáo dục ở các bậc học trong 5 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố và hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được các đoàn thể tập trung đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả toàn diện.

Bảo Linh