Trà Vinh đẩy mạnh toàn diện công tác thi đua, khen thưởng
17/03/2021 - 14:35

TĐKT - Phát huy truyền thống của đơn vị tiên phong trong các phong trào thi đua ái quốc, năm 2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trà Vinh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực quan trọng đưa Trà Vinh vượt qua những tác động của dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn do hạn, xâm nhập mặn gây ra, đồng thời thúc đẩy mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sôi nổi các phong trào thi đua ái quốc

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác thi đua, khen thưởng, năm 2020 UBND tỉnh Trà Vinh đã phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V năm 2020.

Ông Đồng Văn Lâm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng Cờ thi của UBND tỉnh cho các đơn vị

Trong năm qua, Trà Vinh tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Phát triển doanh nghiệp, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh và Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI"; "Người người thi đua, ngành ngành thi đua, tạo bứt phá, sớm về đích, làm cho Trà Vinh xanh - sạch - đẹp - an toàn hơn"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020 cũng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong năm qua, tỉnh đã kiểm tra công nhận 106 “ấp - khóm văn hóa”; 14 xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới”; 6 phường, thị trấn “Văn minh đô thị”; 30 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “Văn hóa”;

Là một trong những địa phương tiêu biểu của Đồng bằng Sông Cửu Long trong việc triển khai, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay, Trà Vinh đã có 69/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 12 xã so với năm 2019, thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao. Huyện Tiểu Cần và Cầu Kè được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 90% hộ và 75% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; Tỉnh đã hoàn thành thủ tục trình cấp thẩm quyền công nhận huyện Càng Long đạt chuẩn Huyện nông thôn mới; thành phố Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh mở các lớp bồi dưỡng về phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong năm qua, tỉnh Trà Vinh có 237 trường hợp vinh dự được nhận khen thưởng cấp Nhà nước, bao gồm: 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 28 Huân chương Độc lập các hạng cho gia đình có nhiều liệt sĩ; 22 Huân chương Lao động các hạng cho 3 tập thể và 17 cá nhân; 10 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ các hạng; 33 Huy chương Kháng chiến chống Mỹ các hạng; 128 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể và 113 cá nhân; 8 Cờ thi đua của Chính phủ; tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích kinh tế - xã hội cho người lao động trực tiếp chiếm 53,57%; đồng thời khen thưởng cấp tỉnh cho 3.709 trường hợp.

Nhiều phong trào mới trong năm 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, là năm diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, do đó, Ban Thi đua - Khen thưởng cùng các cấp, các ngành tỉnh Trà Vinh quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả. Trong đó, chú trọng tổ chức đợt thi đua đặc biệt thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2021 tỉnh Trà Vinh tiếp tục phấn đấu huy động tốt các nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh thực hiện cơ cấu đồng bộ, tổng thể nền kinh tế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống người dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm, thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh đồng thời xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp và các phong trào khác làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp.

Có thể nói, với sự nhạy bén, linh hoạt trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt đời sống kinh tế xã hội trong năm 2020 đồng thời hứa hẹn sẽ ngày càng khởi sắc và đạt được những thành tựu mới trong năm 2021 cũng như những năm tiếp theo. Trong những kết quả chung ấy, có sự đóng góp không nhỏ của tập thể Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trà Vinh.

PV