Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương năm 2019
14/01/2020 - 14:18

TĐKT - Ngày 13/1, Đoàn Thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu.

Đồng chí Đoàn Trung Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng Giấy khen cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú. ĐVTN Ban đã hăng hái thi đua lao động sáng tạo, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Đại hội thi đua các cấp, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, đoàn viên trong Chi đoàn đã tham gia và là nòng cốt trong các hoạt động chào mừng: Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, xây dựng nội dung các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước…

Trong các buổi sinh hoạt, BCH thường xuyên phổ biến, định hướng các hoạt động xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa trong thanh niên, thực hiện nghiêm Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan;  tuyên truyền, cổ vũ thanh niên đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội; thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền và vận động đoàn viên thực hiện tốt “An toàn giao thông” bằng những hành động thiết thực góp phần xây dựng văn hóa giao thông...

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, từ năm 2019, Đoàn Thanh niên Ban đã mở chuyên mục Đoàn Thanh niên trên Cổng thông tin điện tử của Ban để thông tin về các hoạt động của Đoàn. Đây đồng thời là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên Ban trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ công tác.

ĐVTN luôn phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực như tham mưu, xây dựng văn bản nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, hành chính văn thư, lưu trữ, quản trị kế toán, tổ chức cán bộ, công tác tuyên truyền, công tác tin học… góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong việc quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

Chi đoàn đã tổ chức cho đoàn viên nghiên cứu, tìm hiểu, góp ý Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ; Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi năm 2019); dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Các đoàn viên trong chi đoàn đã tích cực đảm nhận và triển khai nhiều công trình nghiên cứu khoa học, thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tiêu biểu: Đầu năm 2019, đồng chí Phạm Thu Thủy đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao chất lượng khen thưởng cho người lao động trực tiếp”, được đánh giá là đề tài xuất sắc. Đồng chí Đoàn Trung Dũng làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học “Lý luận, cơ sở và thực tiễn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng”.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, tạo được niềm tin của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên. Năm 2019, chi đoàn đã có 2 đồng chí đoàn viên được kết nạp Đảng.

Cùng với đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. ĐVTN đã tích cực tham gia hưởng ứng các hội thi, hội diễn văn nghệ do Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức: Tham gia Liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tiếp tục duy trì phong trào rèn luyện sức khỏe với các môn thể thao cầu lông, bóng bàn vào cuối mỗi ngày làm việc; thường xuyên tổ chức giao lưu bóng đá, cầu lông với các đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thúy Phượng, Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ I Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả Đoàn Thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đạt được trong năm vừa qua.

Đồng chí đề nghị năm 2020, chi đoàn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của cơ quan, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên.

Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi đoàn, đa dạng hóa các hoạt động để lôi cuốn sự tham gia đông đảo của ĐVTN. Nghiên cứu nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo các sự kiện của đất nước, của ngành, của cơ quan…

Vận động ĐVTN tích cực tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng kết nạp…

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tặng Giấy khen cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Minh Phương