Tổng cục Hải quan thi đua thực hiện khẩu hiệu “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả”
09/09/2020 - 14:51

TĐKT - Với khẩu hiệu “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả”, các phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Hải quan thời gian qua hướng đến mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó, phát huy mọi nguồn lực trong ngành Hải quan, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Bám sát các nội dung phong trào thi đua của Tổng cục Hải quan, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức phong trào thi đua riêng cho đơn vị, lồng ghép thi đua với công việc chuyên môn  góp phần đạt được những kết quả khích lệ trong công tác chuyên môn.

http://baochinhphu.vn/Uploaded/nguyenhuythang/2020_08_20/20traotang_copy.jpg

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan

Các phong trào thi đua với chủ đề thiết thực đã giúp nâng cao nhận thức của công chức, viên chức (CCVC), tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Hải quan.

Qua các đợt thi đua đã phát hiện một số tập thể, cá nhân có mô hình, những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Điển hình như Cục Hải quan tỉnh Bình Dương với mô hình công sở thân thiện. Tại các chi cục trực thuộc Cục, phát động các phong trào thi đua gắn với việc phục vụ doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu có tên gọi “Nụ cười công sở” với các quy định về văn minh, văn hóa công sở. Gửi “Thư xin lỗi” khi giải quyết thủ tục không đúng hẹn, hoặc gửi “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng” cho tổ chức, doanh nghiệp khi đã hỗ trợ đóng góp số thu hoặc đạt được những thành quả trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần xây dựng môi trường làm việc tin cậy, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh với mô hình "Cà phê sáng cùng doanh nghiệp", đây là hình thức đối thoại mới của Hải quan với doanh nghiệp. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh với sáng kiến xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh (CDCI). Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan CDCI đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện hệ thống hành động, giám sát trên nền tảng thúc đẩy cạnh tranh và cải thiện năng lực của từng chi cục hải quan cửa khẩu...

Song song với đó, Tổng cục Hải quan đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực hải quan, tiết kiệm cho cộng đồng doanh nghiệp khoảng 15 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan còn là cơ quan thường trực thực hiện thành công chương trình Cơ chế một cửa quốc gia ASEAN, qua đó đã góp phần thúc đẩy triển khai chủ trương cải cách TTHC, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, cải cách, hiện đại hóa thực hiện các TTHC, từ đó tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia.

Công tác thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động thu ngân sách của Nhà nước, hàng năm chiếm khoảng 13,5% tổng thu ngân sách Nhà nước (sau khi trừ hoàn thuế GTGT), góp phần đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đến năm 2020, mục tiêu của Tổng cục sẽ xây dựng lực lượng Hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị và làm chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Để đạt được mục tiêu đó, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ công tác cải cách, hiện đại hóa trên phương diện xây dựng cơ sở pháp lý, cải cách về quy trình, thủ tục; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, mở rộng ứng dụng phương pháp quản lý hiện đại, sử dụng trang thiết bị hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát; sắp xếp lại tổ chức bộ máy hải quan, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; triển khai chiến lược đào tạo tập trung cho một số lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng.

Với những nỗ lực không ngừng, trong giai đoạn 2015 - 2020, ngành hải quan đã có 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, 7 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 29 tập thể và 44 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 16 tập thể và 70 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Hải quan cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đặc biệt mới đây nhất, Tổng cục Hải quan vừa vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận thành tích, sự đóng góp và vai trò quan trọng của Tổng cục Hải quan vào sự phát triển kinh t ế- xã hội, hội nhập của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT thời gian qua. Đặc biệt, bám sát mục tiêu nhiệm vụ công tác chính trị, chuyên môn của ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan đã đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2025: Thứ nhất, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT). Đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu trong kế hoạch 5 năm 2021- 2025 của đất nước, của bộ, của ngành.

Thứ hai, quán triệt trong toàn ngành về Luật TĐKT và các văn bản dưới Luật.

Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và theo chuyên đề để góp phần động viên CCVC nỗ lực thi đua góp phần đưa Hải quan Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Thứ tư, toàn ngành Hải quan ra sức phấn đấu để được tặng thưởng các danh hiệu cao quý vào năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Hải quan Việt Nam.

Hồng Thiết