Tổng cục Đường bộ Việt Nam chung tay cải cách hành chính
12/03/2020 - 15:17

TĐKT - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thời gian qua, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trao Bằng khen cho Tổng cục đường bộ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp cung cấp dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: phát tờ rơi đến người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Tổng cục và của các đơn vị trực thuộc, trang duongbo.vn và một số báo, tạp chí trong và ngoài ngành. Đặc biệt, trong các cuộc họp giao ban hàng tháng về công tác chuyên môn, nội dung về CCHC luôn được chú trọng và được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Tổng cục.

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện chủ động, tích cực. Việc nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản được chú trọng. Đến nay, Tổng cục đã trình 11/14 dự thảo văn bản theo chương trình xây dựng văn bản QPPL do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) giao, hoàn thành đúng tiến độ. Tổng cục đã hoàn thành rà soát, hệ thống hóa đầu kỳ các văn bản QPPL gồm: Văn bản về lĩnh vực đường bộ có 22 Nghị định, 65 Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đề nghị Bộ GTVT sửa đổi 15 Thông tư và trình Chính phủ sửa đổi 3 Nghị định. Rà soát hiệu lực của văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ tiếp tục được cải cách theo hướng bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tổng cục đã quán triệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; công khai, minh bạch các TTHC trong lĩnh vực GTVT đường bộ theo đúng quy định. Tính đến ngày 20/10/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp nhận 19.211 hồ sơ; đã giải quyết 19.079 hồ sơ, đang giải quyết (chưa đến hạn) 132 hồ sơ; quá hạn 0 hồ sơ đối với các lĩnh vực.

Tổng cục thường xuyên rà soát, hoặc rà soát theo chuyên đề 100% các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, điều chỉnh các nội dung như thành phần hồ sơ, yêu cầu của thủ tục, thời gian thực hiện, quy trình thực hiện... để sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Số thủ tục hành chính TTHC trong lĩnh vực đường bộ hiện đang thực hiện là 102 thủ tục, số TTHC hiện giải quyết tại Tổng cục là 66 thủ tục. Hiện nay số dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 4 của Tổng cục là 66 DVC trong lĩnh vực vận tải và quản lý phương tiện người lái; có 2 DVC trong quản lý phương tiện người lái kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Tổng cục hiện đang xây dựng 2 DVC trực tuyến mức độ 3 là 2 DVC mức độ 4 trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng để kết nối với Cổng DVCQG.

Từ thời điểm khai trương Cổng DVCQG ngày 9/12/2019 đến ngày 5/1/2020 đã có 279 hồ sơ dịch vụ đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp và 622 hồ sơ dịch vụ cấp giấy phép lái xe quốc tế được thực hiện qua Cổng DVCQG.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 được quan tâm thực hiện. Nhiều năm trở lại đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị được xếp thứ hạng cao trong kết quả đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan trực thuộc Bộ GTVT.

Tổng cục thường xuyên đôn đốc tập thể, cá nhân có liên quan duy trì việc cập nhật thông tin vào 22 phần mềm hiện đang quản lý, góp phần giảm tải công tác tổng hợp, theo dõi. Dữ liệu được quản lý tập trung nên việc khai thác được nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Để quản lý đồng bộ dữ liệu về tài sản nhà nước (bao gồm tài sản là ô tô, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị có nguyên giá từ 500 triệu trở lên) và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, song song với việc sử dụng phần mềm quản lý, Tổng cục đã tích hợp và cập nhật cơ sở dữ liệu vào hệ thống dữ liệu tài sản quốc gia do Bộ Tài chính quản lý. Việc cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống dữ liệu quốc gia giúp quản lý, khai thác dữ liệu được thống nhất, đảm bảo thông tin thông suốt, tiết kiệm, tăng cường an toàn, an ninh thông tin, phù hợp với định hướng chính phủ điện tử của Chính phủ.

Cùng với đó, Tổng cục thường xuyên rà soát để nâng cấp các dịch vụ hành chính công; đã triển khai thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với dịch vụ cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải quốc tế bằng xe ô tô, biển hiệu, phù hiệu ở mức độ 4, cho phép người làm thủ tục gửi thông tin, chứng từ điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Qua đó, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm các chi phí liên quan.

Công tác kiểm soát TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục bảo đảm đúng tiến độ quy định. Các TTHC giữa các cơ quan hành chính và nội bộ cơ quan được thực hiện thường xuyên, từng bước cải thiện với mục tiêu đơn giản, thuận lợi, công khai, minh bạch.

Đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục được sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã được Bộ GTVT phê duyệt giai đoạn 2015-2021, năm 2019, Tổng cục đã tinh giản biên chế 23 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp về hưu trước tuổi và 21 trường hợp nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong CCHC, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cho biết: Thời gian qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã “chung tay để cải cách hành chính”, điều này đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính. Với tinh thần “vì dân phục vụ”, từng cán bộ, công chức, viên chức đã lấy sự phục vụ người dân, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá mọi cơ chế, mọi chính sách được ban hành và thực hiện dựa trên sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức Tổng cục đã thể hiện tốt vai trò là công bộc của dân, tận tụy phục vụ, hướng dẫn nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

Đỗ Hồng