Tổng Công ty GAET phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018
05/02/2018 - 14:56

TĐKT - Chiều 2/2, tại Hà Nội, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc Tổng Công ty có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017

Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng nói chung và phong trào thi đua Quyết thắng nói riêng đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty triển khai toàn diện, có nhiều tiến bộ, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

Nhờ đó, Tổng Công ty có mức tăng trưởng năm 2017 cao so với năm 2016 và đạt được các mục tiêu đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên không ngừng được nâng cao. Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Năm 2017, doanh thu của Tổng Công ty đạt trên 4.670 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm. Lợi nhuận trên 66,2 tỷ đồng. Nộp ngân sách gần 99 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng, đã có hàng chục tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng Công ty được khen thưởng. Tổng Công ty đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng... .

Năm 2018, Tổng Công ty triển khai phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, tập trung thi đua theo chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”. Trong đó: Tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện, đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính.

Đồng thời Tổng Công ty sẽ triển khai tích cực, hiệu quả Đề án “Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2016 - 2020”, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, duy trì hoạt động kinh tế bảo đảm mức tăng trưởng chung, phấn đấu doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Minh Phương