Tiếp tục phát huy “thương hiệu” của ngôi trường Đảng cao cấp của trung ương
10/01/2018 - 16:41

TĐKT – Sáng 10/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2017,  dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự đoàn kết, nhất trí của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, về cơ bản Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả về số lượng và chất lượng trên tất cả các mặt công tác.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Với chủ đề “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, năm 2017, Học viện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, thu hút sự tham gia của 100% các đơn vị trực thuộc Học viện và 72 trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường bộ, ngành trong cả nước.

Các phong trào thi đua của Học viện gắn với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các mặt công tác; trong đó chú trọng đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật; gắn chặt chẽ dân chủ với kỷ cương, kỷ luật; bổ sung, cập nhật những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, các văn kiện Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khoá XII), các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương vào các mặt công tác của toàn hệ thống Học viện.

Nổi bật, năm 2017, các phong trào thi đua, hoạt động của Học viện tổ chức  đã góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý hệ thống trong toàn thể hệ thống Học viện, theo phương châm tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc, trong đó có các Học viện trực thuộc và viện chuyên ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời đảm bảo sự quản lý thống nhất và các chuẩn mực chung.

Ngoài ra, Học viện đã tích cực tiến hành xây dựng được khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, khung chương trình hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng chức danh đảm bảo tính hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ đào tạo của Học viện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị

Học viện cũng tăng cường quan hệ với các cấp ủy địa phương để nâng cao hiệu quả công tác các trường chính trị; đã tổ chức hơn 30 đoàn công tác do Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác trường chính trị. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và quản lý các trường chính trị ở địa phương trong tình hình mới; tháo gỡ được nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đào tạo, chế độ chính sách, cơ sở vật chất – kỹ thuật của các trường chính trị…. Có thể nói, đây là hoạt động mang tính đột phá của Học viện trong năm qua, được lãnh đạo các địa phương và các trường chính trị đánh giá rất cao.

Kết quả, năm 2017, Học viện có 2 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 27 tập thể được nhận Cờ thi đua cấp Bộ; 77 tập thể Lao động xuất sắc; 45 tập thể Lao động tiên tiến; 21 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Ngoài ra, 388 cá nhân và tập thể được tặng Bằng khen cấp Bộ; 483 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Học viện; 98 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp lịch sử Đảng”.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng ghi nhận những kết quả mà Học viện đã nỗ lực đạt được trong năm 2017.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ rõ: Hiện Học viện chưa xây dựng được chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn để làm căn cứ, nền tảng cho việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ từng giai đoạn, trên cơ sở đó huy động, tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ. Chưa gắn kết giữa nghiên cứu và giảng dạy. Việc đổi mới nội dung đào tạo đã được thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung thông tin trong tình hình mới...

Trong năm 2018, đồng chí đề nghị: Học viện tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, “thương hiệu” của một ngôi trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng, là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị cho hệ thống chính trị. Đồng thời xứng đáng là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa khọc lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chuyên môn cho các trường chính trị tỉnh, thành phố và các trường cán bộ của các bộ, ngành.

Học viện cần sớm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ của Học viện và các trường chính trị. Học viện có kế hoạch tổ chức, huy động, phát huy năng lực, trình độ, kiến thức lý luận của cán bộ, giảng viên, học viên đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Mai Thảo