Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội
26/07/2018 - 15:32

TĐKT - Những năm qua, cán bộ, nhân viên ngành chính sách quân đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Thông qua đó, đã xuất hiện nhiều phong trào, việc làm thiết thực, thể hiện rõ truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, cùng làm tốt việc chăm sóc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Lãnh đạo Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum

Nước ta do phải tiến hành hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nên việc thực hiện chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, giải quyết hậu quả sau chiến tranh rất nặng nề. 

Trước khối lượng công việc lớn, khó khăn, phức tạp, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành chính sách quân đội vẫn nỗ lực cao độ, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, tận tụy, "làm cho mau nhất, tốt nhất, nhiều nhất" những công việc hàng ngày, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt từ sau thời kỳ Đổi mới đất nước, phong trào thi đua yêu nước nói chung và thi đua thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội nói riêng tiếp tục được phát động và phát triển rộng khắp trong toàn xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

Chỉ tính riêng từ năm 1990 đến năm 2000, ngành chính sách quân đội đã trình nhà nước tuyên dương hơn 2000 đơn vị và cá nhân anh hùng; khen thưởng gần 2 triệu Huân chương, Huy chương, cờ thưởng các loại; đã nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đây là chủ trương, chính sách có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, nhằm tôn vinh những Bà mẹ có nhiều công lao cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nguôi đi nỗi đau của những người mẹ có nhiều mất mát, hy sinh và làm sâu sắc thêm truyền thống yêu nước, đạo lý "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc ta. Đến nay, đã có gần 130.000 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng thời, các phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", "Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng", "Xây nhà tình nghĩa", "Áo lụa tặng bà", "Tặng sổ tiết kiệm"... được phát động đã tác động sâu đậm đến tâm tư, tình cảm và ý thức của các tầng lớp nhân dân, trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.

Bám sát chủ trương của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần đổi mới, ngành chính sách quân đội đã chủ động tham mưu, đề xuất ban hành đồng bộ hệ thống chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, đẩy mạnh các hoạt động và phong trào Đền ơn, đáp nghĩa.

Kết quả, từ năm 2006 đến nay, ngành đã nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, liên bộ, Bộ Quốc phòng ban hành và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện 107 văn bản quy phạm pháp luật và chủ trương của Bộ Chính trị về chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội.

Trong đó, có 4 chủ trương của Bộ Chính trị, 2 Pháp lệnh, 14 Nghị định của Chính phủ, 13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 74 Thông tư, Quyết định của liên bộ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bảo đảm cho việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Các y, bác sĩ Viện Y học cổ truyền Quân đội khám bệnh cho các đối tượng chính sách tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Trong quá trình thi đua thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành chính sách quân đội luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: "Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ"; coi đây là yêu cầu cao nhất cả về tình cảm và trách nhiệm của ngành chính sách quân đội, là động lực để khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện tốt nhất chính sách đối với người có công với cách mạng.

Tới nay, ngành chính sách quân đội đã xác minh, báo tử đề nghị công nhận gần 900 liệt sĩ; cấp giấy chứng nhận thương binh cho gần 9000 trường hợp, bệnh binh cho 6000 trường hợp (trong đó có 5566 bệnh binh là người dân tộc thiểu số).

Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 24 - CT/TW, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo 1237 được thành lập ở các cấp. Cùng với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn.

Cùng với đó, hệ thống chế độ, chính sách, công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, góp phần thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn nhiệm vụ cao cả này.

Từ năm 2014 đến nay, đã quy tập được 13.139 hài cốt liệt sĩ; toàn quân phụng dưỡng suốt đời 2.820 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tuyển dụng, giải quyết việc làm cho 340 trường hợp là con thương binh nặng đang điều dưỡng tại các trung tâm thương binh và vợ, con liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Huy động các nguồn đóng góp Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa được gần 400 tỷ động; xây dựng hơn 6.396 Nhà tình nghĩa; tặng 5239 sổ tiết kiệm đối với người có công với cách mạng, với số tiền gần 12 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà hàng vạn đối tượng chính sách nhân ngày lễ, Tết... Đồng thời, thực hiện có hiệu quả hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu, chăm sóc đối với người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, ngành chính sách quân đội, trực tiếp là Cục Chính sách đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành hệ thống các văn bản thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đã có hàng triệu đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí...

 Đây là các chủ trương, chính sách lớn, đúng đắn, hợp lòng dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, được nhân dân và đối tượng chính sách đồng tình, đánh giá cao, góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương và cả nước.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) cho biết: Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra cho công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội những yêu cầu cao hơn, khó khăn, phức tạp hơn. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, ngành chính sách quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách phục vụ yêu cầu hiện đại hóa quân đội; lực lượng mới, làm nhiệm vụ đặc thù ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, quốc tế; lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lực lượng tham gia giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc... Rà soát, sửa đổi,  bổ sung các chế độ, chính sách đã ban hành bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội.

Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tiến trình cải cách tiền lương của Nhà nước; chính sách đối với gia đình thân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ. Đẩy mạnh hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ, chăm sóc người có công với cách mạng...

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết tồn đọng chính sách về thương binh, liệt sĩ, đảm bảo không để sót đối tượng người có công, cố hiến với cách mạng mà không được quan tâm, chăm sóc.

Triển khai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước, mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ...

Trang Lê