Thi đua trở thành động lực phát triển sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản
14/12/2020 - 15:46

TĐKT - 84 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phát triển bền vững, đóng góp không nhỏ vào không khí thi đua sôi nổi của cả nước.

Các phong trào thi đua do TKV phát động đều bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên. Hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua đã thường xuyên được đổi mới, linh hoạt và hiệu quả hơn. Ban đầu là những phong trào có tính đặc thù và phạm vi hẹp trong các đơn vị sản xuất than dần có sức lan tỏa, phát triển rộng sang lĩnh vực sản xuất khoáng sản và các lĩnh vực khác, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng bộ trong toàn Tập đoàn.

http://cms.vinacomin.vn/Share/Image/2020/07/23/mk-2-1456316294.gif

Tuyên dương thợ giỏi ngành than

Tiêu biểu là các phong trào mang dấu ấn riêng của TKV như: Thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh - đây là phong trào thi đua lớn, ở cấp độ thi đua toàn diện giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn với nhau; thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất kỷ lục, năng suất dẫn đầu Tập đoàn - đây là phong trào thi đua chuyên đề mang sắc thái riêng, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của Tập đoàn; thi đua đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình các dự án đầu tư, các công trình quan trọng quyết định đến sự phát triển chung của Tập đoàn; thi đua “Lao động giỏi, thu nhập cao”, thợ giỏi ngành Than, phong trào thi đua và bầu chọn người lao động tiêu biểu xuất sắc hàng quý; thi đua đổi mới công nghệ, đào lò chống bằng neo, cơ giới hóa, tự động hóa, tiết kiệm chi phí; thi đua xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư mỏ, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại cho công nhân mỏ…

Đặc biệt, những năm qua, các nội dung của phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được TKV vận dụng sáng tạo, lồng ghép vào các phong trào thi đua cụ thể để triển khai tới 100% các đơn vị thành viên theo các chuyên đề.

Song song với đó, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến cũng là nội dung quan trọng của công tác thi đua, luôn được các cấp ủy đảng, lãnh đạo Tập đoàn quan tâm chỉ đạo. Qua các phong trào thi đua, những nhân tố tích cực, những tấm gương sáng trong lao động sản xuất được phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để phát huy vai trò tiên phong, lôi cuốn đồng nghiệp cùng tích cực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hàng ngày của đơn vị.

Kết quả, trong 5 năm 2015 - 2019, Tập đoàn đã có 21.303 sáng kiến được công nhận,19.313 sáng kiến đưa vào áp dụng hiệu quả mang lại giá trị làm lợi toàn TKV là 2.550 tỷ đồng. Có 123 cán bộ, công nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Huy hiệu Lao động sáng tạo; 250 lượt tổ, đội đạt và vượt mức năng suất Tập đoàn giao hàng năm, được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tập đoàn…

 Bên cạnh đó, TKV luôn quan tâm, chủ động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể: Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TKV hỗ trợ 3 huyện nghèo theo chương trình 30a với số tiền 84 tỷ đồng để các địa phương xây dựng trường học, trạm y tế, xây chợ, làm đường giao thông; quan tâm hỗ trợ các địa phương nơi có các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Song song với phát động các phong trào thi đua sôi nổi, công tác khen thưởng của TKV nhiều năm qua luôn có những đổi mới tích cực nhằm ghi nhận kịp thời và tôn vinh xứng đáng những thành quả đạt được của cán bộ, công nhân toàn Tập đoàn. Ngoài nguyên tắc khen thưởng đúng đối tượng, đúng mức độ thành tích, kịp thời và đảm bảo chất lượng, Tập đoàn vẫn luôn chú trọng và đặc biệt quan tâm ưu tiên khen thưởng cho các tập thể nhỏ là các tổ/ đội/ công trường sản xuất và những người lao động trực tiếp. Số lượng các tổ, đội, phân xưởng sản xuất, công nhân, nhân viên được khen thưởng các cấp chiếm tỷ lệ trên 50% tổng số đối tượng được khen thưởng. Có thể nói, đây đã trở thành “khuôn mẫu”, là tiêu chí đánh giá về công tác khen thưởng của các đơn vị, đồng thời đã tạo dựng được tư duy mới trong công tác khen thưởng của TKV.

Mặt khác, hình thức, phương pháp tôn vinh, khen thưởng luôn được quan tâm đúng mức, không chỉ là thưởng cái gì, thưởng bao nhiêu, mà quan trọng là thưởng như thế nào. Từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, việc tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng người lao động luôn được thực hiện trang trọng, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận đối với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của đơn vị và Tập đoàn. Việc khen thưởng có tác dụng khích lệ, tạo sức lan tỏa và lôi cuốn mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong Tập đoàn ngày càng phát triển. Đây cũng là nét nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng của TKV đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng TĐKT Trung ương và bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Với những nỗ lực không ngừng, Tập đoàn đã có nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý dành riêng cho thợ mỏ như: Cờ thi đua của TKV cho các tập thể dẫn đầu mỗi phong trào, mỗi nội dung thi đua, “Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang”, “Thợ giỏi cấp TKV”… kết hợp với khuyến khích bằng tiền thưởng, được đi thăm quan du lịch trong và ngoài nước, ưu tiên xét lên lương trước thời hạn, được lựa chọn đào tạo nâng cao trình độ… 5 năm qua, Tập đoàn đã tôn vinh “Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang” cho 13.500 cán bộ, công nhân; tặng 145 Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh, phong trào thi đua chăm lo đời sống người lao động; trao tặng 1.325 Bằng khen….

Hồng Thiết