Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đẩy mạnh các phong trào thi đua
14/01/2019 - 15:54

TĐKT - Năm 2018 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế cả nước nói chung và đối với Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các bộ, ngành, cùng sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong Tập đoàn, các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đề ra đã cơ bản được hoàn thành. Người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Bùi Thế Chuyên cho biết: Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 45.536 tỷ đồng, bằng 96,8% kế hoạch năm và tăng 7% so với năm 2017. Doanh thu đạt 47.900 tỷ đồng, bằng 99,3% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 582 triệu USD, đạt 97,4% so với kế hoạch năm. Trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 291 triệu USD, tăng 20,5% so với năm 2017; nhập khẩu đạt 291 triệu USD, tăng 30,9% so với năm 2017.

Đáng chú ý, lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước lãi 609 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so với kế hoạch năm, tăng 446 tỷ đồng và gấp 3,7 lần so với năm 2017.

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá, năm 2019, Vinachem phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 50,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6%; doanh thu đạt hơn 51,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6%; lợi nhuận đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 92%...

Lãnh đạo Vinachem khẳng định, trong năm 2019, đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, Tập đoàn sẽ giám sát, kiểm tra đặc biệt và yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chủ động xây dựng các phương án cụ thể; nâng cao hiệu quả quản lý nhằm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đặc biệt, Vinachem sẽ đôn đốc hoàn thành quyết toán EPC đối với 3 dự án Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc và DAP số 2; đồng thời tiếp tục tăng cường chỉ đạo sát sao những dự án này. Bên cạnh đó, Vinachem sẽ tiếp tục đẩy nhanh vấn đề thoái vốn và cổ phần hóa theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Trên cơ sở đó, kết nối đơn vị làm báo cáo giải trình, kiến nghị các cơ quan cấp trên để có môi trường kinh doanh thuận lợi có được kết quả kinh doanh năm 2019 tốt hơn.

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Gia Tường cho biết thêm, năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Hoá chất Việt Nam. Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2018, phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị đã đề ra, Vianchem tiếp tục phát động các phong trào thi đua năm 2019 với các nội dung chủ yếu:

Thứ nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đem lại hiệu quả cao nhất tại mỗi doanh nghiệp và toàn Tập đoàn.

Cụ thể: Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 50.363 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2018. Doanh thu 51.541 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2018. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2018. Tiền lương phấn đấu tăng 2,3% so với năm 2018, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Giá trị tiêu thụ nội bộ Tập đoàn đạt 50% tổng giá trị mua các nguyên vật liệu cùng loại.

Thứ hai, Tập đoàn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Thứ ba, lãnh đạo các đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng triển khai tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quy chế tiêu thụ nội bộ trong Tập đoàn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị nguời lao động theo đúng quy định. Bảo đảm đầy đủ việc làm và thu nhập cho người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thứ tư, tập trung tháo gỡ cho các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh để các đơn vị giảm lỗ so với năm 2018 tiến tới sản xuất có lãi. Triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước; đầu tư chiều sâu kết hợp mở rộng, đổi mới công nghệ thiết bị, cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở, tổ chức hội thảo toàn Tập đoàn nhằm nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cho người lao động. Lựa chọn 1 đến 2 công trình tiêu biểu để gắn biển chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Hoá chất Việt Nam.

Thứ sáu, Tập đoàn nỗ lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại đơn vị và cuộc vận động ủng hộ Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn năm 2019. Kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ đồng bào các địa phương gặp thiên tai.

Công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào xây dựng “Mái ấm Hoá chất” cho người lao động còn khó khăn về nhà ở. Chăm lo khen thưởng con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đỗ đại học, đạt học sinh giỏi, vượt khó học giỏi, tạo sự đoàn kết nhất trí trong công nhân, viên chức, lao động toàn Tập đoàn.

Với tinh thần đó, lãnh đạo Tập đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của đơn vị và của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam năm 2019.

Hồng Thiết