Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước huyện Kim Sơn
15/06/2020 - 16:12

TĐKT - Xác định phong trào thi đua có sức mạnh to lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, 5 năm qua (2015 - 2020), cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã đưa nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Người dân Kim Sơn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới

Ông Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện cho biết: 5 năm qua, huyện Kim Sơn đã phát động các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhiều phong trào thi đua được triển khai có sức lan tỏa sâu rộng như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Kính chúa, yêu nước; sống tốt đời, đẹp đạo; xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, “Hiến tặng giác mạc”, thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế - xã hội...

Thực hiện các phong trào thi đua, nhân dân trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới, không ngừng nâng cao năng suất, sản lượng, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Với lợi thế vùng biển, huyện chú trọng phát động các phong trào thi đua khai thác tiềm năng, thế mạnh nuôi trồng thủy sản.

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới, không ngừng nâng cao năng suất, sản lượng, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Với lợi thế vùng biển, huyện chú trọng phát động các phong trào thi đua khai thác, tiềm năng thế mạnh nuôi trồng thủy sản.

Hiện toàn huyện có trên 100 mô hình nuôi trồng thủy sản. Những mô hình nuôi trồng thủy hải sản ứng dụng công nghệ cao như nuôi tôm trong nhà bạt, năng suất 15 tấn/ha/năm; sản xuất hàu giống thu nhập khoảng 500 triệu - 2 tỷ đồng/ha/năm…

Song song với đó, phong trào thi đua phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp luôn được quan tâm phát triển. Hiện huyện có 25 làng nghề được công nhận cấp tỉnh. Các hoạt động của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm cho trên 27.000 lao động của huyện.

Với những nỗ lực không ngừng, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,54%, thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/người/năm. Dự kiến đến cuối năm 2020 huyện có 18/23 xã đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, huyện cũng chú trọng đến các phong trào trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh.

 Kim Sơn là địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào “Hiến tặng giác mạc” với gần 11 nghìn người đăng ký hiến tặng sau khi qua đời. Toàn huyện có 19/25 xã, thị trấn đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn văn minh đô thị”, 276/298 xóm, phố đạt danh hiệu “Xóm, phố văn hóa”; có 86,5% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 74/78 trường đạt chuẩn quốc gia…

Trong 5 năm qua, đã có 2.122 lượt tập thể, 15.675 lượt cá nhân được các cấp, các ngành công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đặc biệt, nhân dân và cán bộ huyện Kim Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát huy những kết quả đạt được, theo ông Sơn, trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường và quyết liệt hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, các Khối thi đua trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác thi đua, khen thưởng. Coi trọng công tác tuyên truyền, bình xét, tôn vinh, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X; triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2024 huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Huyện cũng sẽ nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển y tế, giáo dục; tăng cường các giải pháp an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, nhiệm vụ trước mắt của huyện là khẩn trương mở rộng cụm công nghiệp Đồng Hướng, xây dựng khu công nghiệp ven biển, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp; làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý vùng bãi bồi ven biển.

Bảo Linh