Sư đoàn 361: Viết tiếp chiến công, bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô
01/08/2018 - 11:12

TĐKT - Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã có nhiều đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, thực sự là đòn bẩy quan trọng góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện

Trong những năm qua, từ Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn đến các đơn vị đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động đồng bộ, có nền nếp.

Đại tá Vũ Văn Toán, Chủ nhiệm chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sư đoàn 361 cho biết: Toàn sư đoàn đã kiện toàn 12/12 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 49 tổ thi đua đủ về số lượng có chất lượng tốt, nền nếp chế độ hoạt động duy trì thường xuyên, có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, chấm điểm, nhận xét, xếp loại thông báo thi đua hàng quý đối với sư đoàn, hàng tháng đối với trung đoàn, hàng ngày, hàng tuần đối với phân đội, cơ quan.

Các đơn vị ký kết giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” diễn ra từ ngày 13/11 đến 28/12/2017

Các phong trào, đợt thi đua thường xuyên và cao điểm đều xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao. Sau khi phát động, triển khai đã tiến hành sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nêu gương người tốt và tổ chức xây dựng điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tạo ra động lực to lớn để góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ năm 2013 đến nay, Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sư đoàn đã phát động 22 đợt thi đua lớn và nhiều đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Tính trung bình mỗi năm sư đoàn thực hiện 4 đợt thi đua lớn và các phong trào thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, huấn luyện bắn đạn thật, hội thao, hội thi.

Các phong trào thi đua thường xuyên, cao điểm đã kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng như phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Tuổi trẻ Sư đoàn 361 học tập và làm theo lời Bác”, “Âm vang chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, “Tuổi trẻ sáng tạo, tri thức làm bạn”, “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Đòn bẩy vươn tới đỉnh cao

Với những bước chuyển biến vững chắc, cơ chế, hình thức có nhiều đổi mới, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 361 thời gian qua đã phát huy tốt vai trò là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị cho bộ đội, nhận thức sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào Thi đua xây dựng kíp ban chiến đấu giỏi, phân đội trực ban chiến đấu khá.

Từ đó, các kíp ban thanh niên từ Sở chỉ huy sư đoàn đến các phân đội đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, chấp hành nghiêm chỉ lệnh 27 của Tổng Tham mưu trưởng, 4 biết trong quản lý vùng trời. Kịp thời nghiên cứu, kiện toàn, bổ sung và luyện tập theo phương án trong chiến đấu, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra.

Chiến sĩ mới của Sư đoàn 361 luyện bắn súng tiểu liên AK

Từ năm 2013 đến nay, Sư đoàn đã bảo vệ hàng trăm chuyến chuyên cơ A bảo đảm an toàn tuyệt đối không để sai, sót, lọt chậm, hoang báo mục tiêu đặc biệt là các đợt sẵn sàng chiến đấu tăng cường bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, 100% các đơn vị trực ban chiến đấu đều đạt tiêu chuẩn đơn vị trực ban chiến đấu khá.

Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu trong đó khá giỏi 84 – 90,5% vượt chỉ tiêu bình quân 1,8%. 7/7 trung đoàn và các phân đội đạt đơn vị huấn luyện giỏi.

Hiện nay, toàn sư đoàn 100% đơn vị đều có 1 kíp chiến đấu giỏi, 1 kíp khá, hằng năm tổ chức diễn tập đều đạt kết quả tốt, tham gia các cuộc hội thi, hội thao cấp Quân chủng đều đạt giỏi và có giải cao.

Từ năm 2013 đến nay sư đoàn tham gia 3 cuộc hội thi, hội thao toàn quân, toàn quốc trong đó có 2 giải nhất và 1 giải ba, 38 cuộc hội thi, hội thao cấp Quân chủng, trong đó có 24 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải ba.

Các cơ quan đơn vị, thường xuyên quan tâm củng cố cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, lễ tiết, tác phong quân nhân. Đơn vị an toàn tuyệt đối.

Thực hiện cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị, khí tài tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Sư đoàn tự đảm bảo sửa chữa 100% hỏng hóc khí tài, trang bị, trong đó cấp phân đội tự sửa chữa từ 80 – 90%; phát huy tốt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng vũ khí, khí tài. Từ năm 2013 đến nay, sư đoàn luôn được cấp trên công nhận đảm bảo tốt công tác kỹ thuật, nhiều năm liền được tặng bằng khen.

Quán triệt quan điểm tự lực, tự cường trên cơ sở thực tế chỉ tiêu được giao, từng đơn vị, cơ quan chủ động cụ thể hóa các chỉ tiêu gắn với mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua “Ngành hậu cầu Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Đến nay 100% đầu mối đơn vị quy hoạch được khu tăng gia, chăn nuôi cơ bản theo mô hình thống nhất trong toàn sư đoàn. Trên 90% các bếp tự túc rau xanh, chỉ tiêu tăng gia hằng năm vượt từ 0,7 – 2%, 100% bếp ăn đạt tiêu chuẩn bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt…

Thực hiện công tác chính sách trên địa bàn và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi năm, Sư đoàn tổ chức từ 2 đến 4 đợt làm công tác dân vận, giúp các gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, củng cố trường học, bệnh xá, nghĩa trang liệt sĩ, tu sửa hàng chục km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.568 lượt người; tham gia xây dựng 39 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách, xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo trị giá hơn 3.450.000.000 đồng…

Nối dài những chiến công

Thông qua các phong trào thi đua Quyết thắng, Sư đoàn đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt, tạo ra nhiều cách làm hay, có hiệu quả. 4 năm liên tục (2014 – 2017), Sư đoàn được tặng Cờ thi đua cấp Bộ Quốc phòng; năm 2015 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Có 6 tập thể, 11 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến.

5 năm qua, toàn Sư đoàn có 18 lượt tập thể được tặng Cờ, 78 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 665 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 1.259 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”; 4.917 lượt cá nhân được tặng “Chiến sĩ tiên tiến”.

Sư đoàn luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – Không quân ghi nhận, đánh giá cao và đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Vũ Văn Toán, Chủ nhiệm chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sư đoàn 361 chia sẻ: Từ thực tiễn tổ chức và kết quả tiến hành hoạt động thi đua những năm qua ở Sư đoàn 361 bài học kinh nghiệm chủ yếu được rút ra là hoạt động thi đua, khen thưởng phải tiến hành đúng nguyên tắc, thường xuyên tiến hành tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung các chỉ tiêu của từng phong trào và hoạt động thi đua. Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các phong trào lớn, nội dung quan trọng cần tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức của các lực lượng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Bảo đảm công khai, công bằng, chính xác trong sơ, tổng kết, đánh giá và bình xét khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn nguyện đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao.

Phương Thanh