Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Ban TĐKT Trung ương
26/03/2020 - 14:52

TĐKT - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà đã có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Chi đoàn Ban TĐKT Trung ương.

Thời gian qua, được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Ban, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Ban TĐKT Trung ương đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu.

Với đặc thù là cơ quan quản lý nhà nước về TĐKT, chi đoàn đã động viên đoàn viên thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan gắn với nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành công việc được giao. BCH Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, Đề án, Chương trình, quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành, địa phương liên quan đến công tác TĐKT và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban TĐKT Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà tặng hoa chúc mừng Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban TĐKT Trung ương

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Ba trách nhiệm”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở”…, ở mỗi vị trí công tác, ĐVTN đều phát huy vai trò tiền phong trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban TĐKT Trung ương. Các đoàn viên trong chi đoàn đã đảm nhận và triển khai nhiều công trình nghiên cứu khoa học, thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Các đoàn viên ở các vụ chuyên môn như Vụ I, Vụ II, Vụ III đã tham mưu, tổng hợp phong trào TĐKT của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đôn đốc các đơn vị ban hành Quy chế, Thông tư, hướng dẫn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng… Đồng thời, từng đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng, đảm bảo khen đúng, khen trúng, khen kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ khen thưởng.

Các đoàn viên ở văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Tạp chí Thi đua Khen thưởng, Trung tâm Tin học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, kế toán, tổ chức cán bộ, công tác tuyên truyền, tin học…

Cùng với đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, tạo được niềm tin của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên.

Nguyệt Hà