Nông dân Lý Nhân (Hà Nam) tích cực tham gia các phong trào thi đua
12/04/2018 - 14:49

TĐKT - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã tăng cường công tác vận động hội viên tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Từ đó tạo động lực để nông dân ngày càng năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông dân Lý Nhân bội thu lúa

Hội Nông dân huyện Lý Nhân có 23 cơ sở Hội, 372 chi hội, trong đó có 25 chi nghề nghiệp, 172 tổ hội. Tổng số hội viên toàn huyện đến nay là 48.647 hội viên.

Ông Hoàng Văn Huỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lý Nhân cho biết: 5 năm qua, bám sát chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Lý Nhân tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, kiện toàn từ cấp chi, tổ, hội theo hướng sản xuất, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân. Cùng với đó, Hội nông dân huyện còn phân công cán bộ hội cơ sở phụ trách trực tiếp các xã, thôn để đánh giá chất lượng hoạt động của hội viên. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ từ cấp chi hội trưởng, chi hội phó.

Trong 5 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” vẫn luôn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ. Hàng năm, Hội Nông dân huyện xây dựng chỉ tiêu kế hoạch giao cho hội nông dân các xã, thị trấn và hướng dẫn hội viên nông dân đăng ký thực hiện. Riêng năm 2017, toàn huyện có 22.775 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 2.475 hộ so với năm 2012.

Các hội viên thi đua phát triển kinh tế, nhiều hộ vươn lên khá giàu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình có sức lan tỏa: Nuôi lợn công nghệ cao, nuôi bò sữa, trồng nấm ăn, trồng hoa.... Có nhiều mô hình tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa và xây dựng thương hiệu sản phẩm: Chuối ngự Đại hoàng, cá kho Nhân Hậu (xã Hòa Hậu), bánh đa nem làng Chều (Nguyên Lý) góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, phát huy truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” trong nội bộ nông dân, 5 năm qua, các cấp Hội đã giúp 7.680 hộ hội viên nông dân với số tiền 1,141tỉ đồng,  gần 458 triệu tiền mua cây, con giống các loại, 1.684 ngày công lao động.

Theo ông Huỳnh, năm 2017, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả mô hình: “Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Nam thực hành tiết kiệm tặng Bò vàng sinh sản cho hội viên, nông dân nghèo năm 2017” với phương pháp Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu và giao quyền, chủ động vận động và xét duyệt trao cho hộ nghèo tại đơn vị theo Đề án của Hội Nông dân huyện. Cách làm đó đã được đông đảo cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Năm 2017, Hội đã vận động được hơn 547 triệu đồng và đã tổ chức mua 42 con bò trao tặng cho 42 hộ hội viên nông dân nghèo tại 23 xã, thị trấn, vượt chỉ tiêu giao. Hiện tại đàn bò phát triển tốt và được quản lý theo dõi chặt chẽ của các cấp Hội.

Bên cạnh đó, hội còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên nông dân xây dựng gia đình văn hoá, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng NTM, đô thị văn minh”.  Năm 2012, huyện có 316 chi hội không có hội viên sinh con thứ 3, đến năm 2017 có 319 chi hội không có hội viên sinh con thứ 3. Các chi hội điển hình nhiều năm liền không có hội viên sinh con thứ ba: Chi hội 17 xã Nhân Bình (21 năm), chi hội 2  Thị trấn Vĩnh Trụ (17 năm), chi hội Kiếu xã Đức Lý (11 năm).

Đồng thời, mô hình “Con đường nông dân tự quản: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tiếp tục được duy trì và phát triển, nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

Hội viên nông dân cũng gương mẫu đóng góp tiền, ngày công lao động, tài sản, tự nguyện dịch chuyển, tháo dỡ công trình, vật liệu, cây cối, tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn thuộc xã, thôn, xóm với tổng kinh phí nông dân đóng góp khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, góp tiền, vật liệu xây dựng và ngày công gần 80 tỷ đồng; hiến đất và chặt các loại cây ăn quả, lấy gỗ trị giá 120 tỷ đồng. Bình quân 1 khẩu đóng góp 500.000 đồng; có khẩu đóng góp trên 3 triệu đồng.

Hội cũng chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là BHYT cho hộ gia đình có thu nhập trung bình. Đến nay tổng số hội viên nông dân đăng ký mua thẻ BHYT là 3.420.

Có thể thấy, nhiều phong trào thi đua của Hội Nông dân huyện Lý Nhân đã phát huy hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế của huyện. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội cơ sở; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; vận động cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới…

Tùng Chi