Những mô hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và làm theo Bác ở Bình Lục
23/01/2019 - 14:00

TĐKT -  Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Bình Lục (Hà Nam) đã đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Mô hình tích tụ ruộng đất trồng cây ăn quả, sản xuất nông nghiệp được người dân tích cực hưởng ứng

Ông Chu Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục cho biết: Việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Tỉnh ủy đã được Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị và chuyên đề toàn khóa.

Quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy Bình Lục là cấp ủy, người đứng đầu các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị phải nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích yêu cầu cũng như nội dung của Chỉ thị. Đối với các tập thể, cá nhân khi đăng ký làm theo tấm gương của Bác phải rõ ràng, không chung chung, có hiệu quả thiết thực với đơn vị công tác.

Quá trình tổ chức thực hiện, các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tốt việc học tập, có kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị, nắm rõ số lượng cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo để việc học tập được triển khai sâu rộng và nhanh chóng phát huy hiệu quả ở các chi, đảng bộ.

Từ năm 2017, Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo xây dựng 3 mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân’’ của Đảng ủy xã Tràng An; “Nêu cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế’’ của Chi bộ Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và “Nêu cao vai trò trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh (CCB) trong việc phối hợp với Ban Công an xã bảo vệ an ninh, trật tự thôn, xóm” của Hội CCB xã Mỹ Thọ.

Qua một năm thực hiện, Huyện ủy Bình Lục đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả của mô hình “Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân’’ của Đảng bộ xã Tràng An. Kết quả, xã đã đầu tư gần 2 tỷ đồng sửa chữa nhà làm việc, trang bị cơ sở vật chất của bộ phận “một cửa”, trong đó thiết kế 50% chỗ ngồi cho công dân đến làm việc.

Bàn làm việc tại bộ phận “một cửa” được lắp đặt hệ thống quầy gỗ với bảng hiệu đầy đủ của lãnh đạo UBND xã và cán bộ thuộc 4 lĩnh vực: Địa chính - xây dựng; văn phòng – thống kê; tư pháp – hộ tịch; lao động – thương binh, xã hội để nhân dân dễ liên hệ. Thủ tục hành chính và các khoản lệ phí đều được công khai niêm yết rõ ràng.

Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, xã quan tâm công tác đào tạo cán bộ tại bộ phận “một cửa”, với tinh thần làm việc hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Mô hình này đã được nhân dân đánh giá cao và nhanh chóng nhân ra diện rộng. Tính từ tháng 1/2018 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Lục đã tiếp nhận giải quyết gần 7.000 hồ sơ, trong đó có 91% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Hai mô hình còn lại cũng đã đem lại kết quả tích cực. Tại xã An Ninh đã quy hoạch được vùng đất bãi trồng hơn 4.000 gốc cam Đường Canh. Mô hình tích tụ ruộng đất trồng cây ăn quả, sản xuất nông nghiệp tập trung ở An Ninh đã được nhân ra diện rộng trong toàn huyện.

 Tại xã Mỹ Thọ, Hội CCB xã Mỹ Tho đã phối hợp với Ban Công an xã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời ngăn chặn những tệ nạn xã hội, những tiêu cực nảy sinh trong đời sống…

Ý thức nêu gương của các CCB đã mang lại những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Nhờ đó, tình hình trật tự, an toàn xã hội ở Mỹ Thọ được củng cố, ổn định, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục tiếp tục hướng dẫn các Đảng bộ học tập theo chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Với chuyên đề này, cấp ủy đã phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan đến tác phong, phong cách của người đứng đầu để tập trung chỉnh sửa. Trong sinh hoạt, thảo luận nội dung lựa chọn, từng đảng viên liên hệ cụ thể việc học tập phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế và phương hướng phấn đấu.

Có thể thấy, bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Bình Lục. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, vững mạnh toàn diện, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Bảo Linh