Nhà máy Z183 phát động “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng”
03/11/2022 - 20:28

TĐKT – Nhằm giáo dục, bồi đắp, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của quân và dân ta trong Chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử, Nhà máy Z183 đã phát động Đợt thi đua cao điểm Chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" với chủ đề: "50 ngày thi đua lập công Quyết thắng".

Đại tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát động đợt thi đua

Đợt thi đua diễn ra trong 50 ngày, từ ngày 9/11 đến ngày 28/12/2022.

Đợt thi đua xác định 3 nội dung, chỉ tiêu thi đua chính, bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, công nhân viên. Đẩy mạnh thi đua về đích sớm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11, 12/2022 và các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản. Thi đua đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn.

Đợt thi đua là động lực mạnh mẽ thúc đẩy chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất và công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà máy trong Quý IV và cả năm 2022.

Nguyệt Hà