Năm 2019 Tổng Cục Hải quan thi đua nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới để quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
10/01/2019 - 10:13

TĐKT - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan thực hiện tốt tất cả các lĩnh vực, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đổi mới để quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngành Hải quan đạt được những kết quả xuất sắc trong năm 2018 là nhờ sự điều hành, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, sự nỗ lực của tất cả các đơn vị trong toàn ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức…

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại Hội nghị trực tuyến ngành Hải quan chiều 8/1

Trong năm 2018, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) (cải cách thể chế; kiểm soát TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng công chức hải quan; đôn đốc các Bộ, ngành cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đối thoại với doanh nghiệp (DN); hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện; tiếp tục áp dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…) nhằm mục tiêu chính là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Hải quan, hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020. Đây là động lực để đẩy mạnh cải cách hành chính nằm trong chủ trương chung của Chính phủ.

Trong công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN), hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, ngay từ đầu năm, toàn ngành Hải quan tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách. Trong đó Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt: Giao chỉ tiêu thu và đôn đốc thường xuyên công tác thu đối với từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế; chủ động rà soát kiểm tra các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan... Nhờ đó, ngành Hải quan đã chống thất thu một cách hiệu quả.

Theo đó, số thu ngân sách của Hải quan năm 2018 đạt 314.907 tỷ đồng, bằng 111,27% dự toán, bằng 107,5 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 6,0 % so với cùng kỳ 2017. Đây là một kết quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã biểu dương một số mặt công tác quan trọng của ngành Hải quan đạt được trong năm 2018. Đồng thời, Bộ trưởng đánh giá, kết quả chung của ngành Tài chính đạt được trong năm 2018 vừa qua có sự đóng góp rất quan trọng của Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lưu ý, năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Trung ương khoá XII; Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2016 – 2020. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng khoảng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8 - 10%, kiểm soát nhập siêu dưới 2%, tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán Quốc hội giao.

Với mục tiêu nêu trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% so với dự toán được giao.

Để thực hiện mục tiêu thu ngân sách, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành Hải quan bám sát những nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và chương trình hành động của Bộ Tài chính về xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ được giao từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019.

Thứ hai, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa... theo đúng mục tiêu, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2019 về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, Nghị quyết 139 năm 2018 của Chính phủ về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN....

Thứ ba, làm tốt hơn công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Thứ tư, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội ngành và thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

Năm 2019 được dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, với bề dày truyền thống của mình, Bộ trưởng tin tưởng Tổng cục Hải quan và cơ quan Hải quan các cấp sẽ đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành Tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và những năm tiếp theo…

Hồng Thiết