LLVT tỉnh Vĩnh Phúc thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018
10/08/2018 - 09:56

TĐKT - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018.

LLVT tỉnh Vĩnh Phúc ra quân huấn luyện năm 2018

Theo đó, trong thời gian 30 ngày, từ ngày 10/8 - 10/9/2018, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nội dung sau: Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo "Chương trình huấn luyện cơ bản"; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính.

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện Yên Lạc, Tam Dương và TP Vĩnh Yên.

Đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét về chấp hành điều lệnh, điều lệ, nền nếp chính quy.

Chấp hành nghiêm Quy định của Bộ CHQS tỉnh về sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu sập, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan quán triệt sâu, kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua; xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn trong toàn đơn vị với tinh thần tích cực, tự giác, trách nhiệm cao; gắn đợt thi đua với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, nêu gương các điển hình, tiên tiến, đồng thời, uốn nắn các tập thể, cá nhân có nhận thức lệch lạc, thiếu ý chí phấn đấu, kết quả thi đua hạn chế.

Cùng với đó, quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm các điều kiện để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua...

Minh Phương